เนื้อหาวันที่ : 2011-08-09 11:18:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3673 views

Leuze Label Detection Sensors

เซนเซอร์ตรวจจับสติ๊กเกอร์ ตรวจจับชิ้นงานได้เร็วถึง 12 m/s มีทั้งแบบใช้หลักการของแสงและเสียง

Leuze
Label Detection Sensors - เซนเซอร์ตรวจจับสติ๊กเกอร์ 
          ในปัจจุบันรูปแบบของสติ๊กเกอร์ที่ใช้ติดกับสินค้า และบรรจุภัณฑ์มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เเบบกระดาษ, แบบพลาสติก หรือแบบพลาสติกใส ดังนั้นการเลือกใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับนั้นจะต้องเลือกให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับประเภทของสติ๊กเกอร์ด้วย โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีของเซนเซอร์แบบก้ามปูที่ใช้ตรวจจับสติกเกอร์ (label) นั้นมีรูปแบบทั้งสิ้น 3 รูปแบบดังนี้
          1. แบบ Optical :      ใช้แสงในการตรวจจับ
          2. แบบ Capacitive : ใช้หลักการแบบจับประจุไฟฟ้า
          3. แบบ Ultrasonic :  ใช้เสียงในการตรวจจับ

เซนเซอร์รุ่นแนะนำ
1. GS06 – Series
          • ตรวจจับโดยใช้หลักการของแสง
          • สามารถตรวจจับชิ้นงานที่เร็วถึง 12m/s
          • มีระยะปากกว้าง 2 และ 5 มิลลิเมตร
          • มีรุ่นให้ที่สามารถปรับจูนแบบ Teach-in และแบบ Potentiometer
          • มีเอาต์พุททั้งแบบ PNP, NPN และ Push-Pull 

2. GSU14B – Series
          • ตรวจจับโดยใช้หลักการของเสียง
          • สามารถตรวจจับชิ้นงานที่เร็วถึง 4m/s
          • มีระยะปากกว้าง 4 มิลลิเมตร และปรับจูนแบบ Teach-in
          • มีเอาต์พุททั้งแบบ PNP, NPN และ Push-Pull  
          • สามารถตรวจจับสติ๊กเกอร์ได้ทุกชนิด