เนื้อหาวันที่ : 2011-07-22 14:46:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2022 views

CTS Series 3.2–IEC Compliance Test Systems

ระบบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้า ขนาด 1,250–15,000 VA สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

CTS Series 3.2–IEC Compliance Test Systems
1,250–15,000VA Programmable AC & DC Immunity Compliance Testing
ระบบทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้า

          CTS Series 3.2 เป็นเครื่องทดสอบภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้าแบบสมบูรณ์ ขนาด 1,250–15,000 VA เหมาะสำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่กินกระแสไฟฟ้า ≤ 16 Arms พร้อมซอฟต์แวร์จัดการทดสอบตามมาตรฐาน EN/IEC 61000-3 และ EN/IEC 61000-4 ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า AC, เพาเวอร์อะนาไลเซอร์และระบบปรับเงื่อนไขสภาพ (Conditioning System PACS-1-16) และระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลและประมวลผล ซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมดำเนินกระบวนการทดสอบตามมาตรฐาน และสามารถออกรายงานการทดสอบได้ทันที ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บบันทึกสามารถนำกลับมาวิเคราะห์ภายหลังได้

          • มาตรฐาน EN/IEC 61000 ที่ครอบคลุม
             EN 61000-3-2 Harmonics, Including Amendment 14
             EN 61000-3-3 Flicker 
             EN 61000-4-17 DC Ripple
             EN 61000-4-14 Voltage Fluctuations
             EN 61000-4-28 Frequency Variations
             EN 61000-4-29 DC Dips and Interruptions (Pre-compliance)

          • EN 61000-3-2 Harmonics
             ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ก่อฮาร์มอนิกทางกระแสได้ สนับสนุนมาตรฐานฮาร์มอนิกเวอร์ชันปรับปรุงใหม่ปี 2001 (Amendment 14)

          • EN 61000-3-3 Flicker
             ผลของ Flicker แสดงผลในเวลาจริงตลอดขบวนการทดสอบ สามารถรู้ได้ว่าผ่าน EUT หรือไม่ โดยไม่ต้องรอจนจบการทดสอบก่อน

          • การต่อใช้งาน
             CTS Series 3.2 มี Flicker Reference Impedance สำหรับการทดสอบ IEC61000-3-3 ง่ายต่อการทดสอบและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน

สนใจรายละเอียดเพิ่มติดต่อได้ที่
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003
http://www.measuretronix.com, E-mail: info@measuretronix.com