เนื้อหาวันที่ : 2011-07-12 15:03:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2148 views

HP X9000 IBRIX ระบบจัดเก็บข้อมูลใหม่จากเอชพี

เหนือกว่าด้วยโซลูชั่นการค้นหาและจัดเก็บไฟล์ข้อมูล เพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กรธุรกิจ ด้วยสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บข้อมูลแบบผนวกใหม่

          HP X9000 IBRIX ระบบจัดเก็บข้อมูลใหม่จากเอชพี เหนือกว่าด้วยโซลูชั่นการค้นหาและจัดเก็บไฟล์ข้อมูล เพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กรธุรกิจ ด้วยสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บข้อมูลแบบผนวกใหม่

          ปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ประสบปัญหาจากสถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บข้อมูลที่ล้าสมัย ไม่มีความยืดหยุ่น ทั้งยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดในการใช้งาน โดยไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานหลายๆ ระบบได้พร้อมๆ กัน และขาดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนในอนาคต ซึ่งเป็นสองปัจจัยสำคัญของระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ทั้งนี้ คุณสมบัติสำคัญประเภทหนึ่งของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ของเอชพีคือ ฟีทเจอร์การทำงานที่รองรับผู้ใช้งานหลายๆ คนพร้อมกัน สามารถผนวกรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานหลากหลายรายเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยของข้อมูล

          เพื่ออุดช่องโหว่ของระบบจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว สถาปัตยกรรมระบบจัดเก็บข้อมูลแบบผนวกใหม่ของเอชพี (HP Converged Storage) จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึงข้อมูลในระดับพื้นฐาน โดยนำซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูลที่ปรับขยายเพิ่มขึ้นมาผนวกรวมไว้บนแพลทฟอร์มฮาร์ดแวร์ระบบจัดเก็บข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์แบบผนวก ทั้งยังมีชุดเครื่องมือการจัดการอันล้ำสมัยเพื่อสนับสนุนการให้บริการไอทีให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าสามารถใช้และขยายระบบจัดเก็บข้อมูลได้เร็วขึ้นร้อยละ 41(1) และลดเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการได้สูงถึงร้อยละ 90

          พอร์ทโฟลิโอผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลแบบผนวกของเอชพีประกอบด้วยโซลูชั่นแบบเวอร์ช่วลและยูทิลิตี้ที่ติดตั้งบนโปรโตคอลจัดเก็บข้อมูลหลักทุกโปรโตคอล และทำหน้าที่เป็นทั้งระบบการทำงานแบบปกติและแบบเวอร์ช่วลที่สามารถรองรับการทำงานของผู้ใช้หลายคนพร้อมๆ กันภายใต้ระบบคลาวด์

          นอกจากนี้ เอชพียังเปิดตัวเครือข่ายบริการ โปรแกรมการเงิน และโปรแกรม
          การรับรองมาตรฐานที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลให้ล้ำสมัย และเร่งรัดการพัฒนาคุณประโยชน์ของระบบจัดเก็บข้อมูลแบบผนวกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

          ผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูล HP X9000 IBRIX ใหม่พัฒนาต่อยอดจากสถาปัตยกรรมจัดเก็บข้อมูลแบบผนวกของเอชพี รองรับการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่มีปริมาณมาก โดยมีขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่ปรับขยายเพิ่มขึ้นถึงมากกว่า 16 เพทาไบต์ และมากกว่า 1,000 โหนด ภายใต้การบริหารจัดการบนระบบอินเทอร์เฟซแบบเดี่ยว

          นอกจากนี้ เอชพียังแนะนำผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายจัดเก็บข้อมูล HP X5000 G2 Network Storage System ซึ่งพัฒนาร่วมกับไมโครซอฟท์เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจขนาดกลาง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถปรับขยายให้เข้ากับระบบเครือข่ายของไมโครซอฟท์และระบบลูกข่าย ทั้งนี้เนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะเป็นการพัฒนาจากระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อนมาก จึงทำให้บริษัทต่างๆ บริหารจัดการระบบได้ยากขึ้น และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของไมโครซอฟท์ที่มีการลงทุนสูง

          บริหารเครือข่ายข้อมูลได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
          จากการที่ความต้องการขยายสมรรถนะการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรต่างๆ ที่มีมากขึ้น ทำให้การจัดการอุปกรณ์หลากหลายชนิดบนสถาปัตยกรรมเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS (network attached storage) หรือสถาปัตยกรรมแบบเดิมมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เอชพีจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล

          HP X9000 IBRIX ซึ่งสามารถช่วยขจัดปัญหาความซับซ้อนดังกล่าว โดยจะผนวกรวมอุปกรณ์หลากหลายชนิดและเครือข่ายทรัพยากรแบบเวอร์ช่วลเข้าไว้ด้วยกันเป็นเนมสเปซเดียว ทำให้ผู้บริหารระบบสามารถดูแลและจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ได้พร้อมๆ กันถึง 1,000 ตัวได้อย่างง่ายดายเสมือนเป็นการจัดการอุปกรณ์เดียวตัวเดียว ผลิตภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล HP X9000 IBRIX สามารถช่วยลูกค้าในด้านต่างๆ ดังนี้

          จัดการข้อมูลจากขนาด 14 เทราไบต์จนถึงกว่า 16 เพทาไบต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้คอนโซลควบคุมที่ใช้งานง่ายเพียงตัวเดียว จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงและสามารถนำแอพพลิเคชั่นไฟล์ต่างๆ มาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

          ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ด้วยการจัดเรียงชั้นข้อมูลตามลักษณะการทำงาน จึงช่วยเคลื่อนย้ายข้อมูลไปสู่ชั้นจัดเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการขององค์กรธุรกิจ

          สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลโดยอัตโนมัติตามลักษณะการจัดเรียงข้อมูล และดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบป้องกันไฟล์ข้อมูลแบบ write-once read-many (WORM) ซึ่งสามารถเขียนหรือไรท์ข้อมูลได้เพียงครั้งเดียวแต่เรียกอ่านได้หลายครั้ง

          เพิ่มความคล่องตัวด้วยการปรับเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ
          การทำงานได้อย่างอิสระภายใต้สถาปัตยกรรมแบบมัลติโหนดและกระจายการทำงานอย่างเต็มที่ โดบไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่อง

          เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูลแบบผนวก ด้วยแอพพลิเคชั่นค้นหาข้อมูลและการจัดเก็บเอกสารสำคัญ 
          เอชพีได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลสำคัญ (archiving) สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาโซลูชั่นการจัดเก็บภาพทางการแพทย์และไฟล์ข้อมูลเพื่อการใช้งานในระยะยาว โดยพัฒนาต่อยอดจากโซลูชั่น HP X9000 IBRIX จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้จัดเก็บข้อมูลจากอีเมล์ ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft® SharePoint และไฟล์ข้อมูลต่างๆ โดยประกอบไปด้วย

          โปรแกรม Picture Archive Communications Systems (PACS) ทำให้การเข้าถึงและการเรียกดูข้อมูลจำนวนมากมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โซลูชั่น HP X9000 IBRIX ได้รับการรับรองจากบริษัท จีอี เซ็นตริซิตี้ (GE Centricity) บริษัท แอ็กฟ่า อิมแพ็กซ์ (Agfa Impax) บริษัท เซ็คตร้า พีเอซีเอส (Sectra PACS) และบริษัทแมคเคสซอน ฮอริซัน (McKesson Horizon) ทำให้โซลูชั่นดังกล่าวสามารถนำมาใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

          โซลูชั่นการจัดเก็บคอนเทนต์สำคัญเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย โดยให้สมรรถนะอย่างไม่มีขีดจำกัดในการเก็บรักษาข้อมูลอีเมล์ แชร์พ้อยต์ มัลติมีเดีย และไฟล์ข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ โซลูชั่น HP X9000 IBRIX ยังผนวกรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าไว้ในคลังจัดเก็บข้อมูลเพียงแห่งเดียว โดยได้รับการรับรองการทำงานร่วมกับ ไซแมนเทค เอ็นเทอร์ไพรส์ วอลต์ (Symantec Enterprise Vault) ไอเทอร์นิตี้ ไอแคส (iTernity iCAS) ควอนตัม สตอร์เน็กซ์ (Quantum StorNext) และคอมม์วอลต์ ซิมพานา (CommVault Simpana)

          ปัจจุบัน ลูกค้าต้องการควบคุมและจัดการคอนเทนต์ปริมาณมาก พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าจากการจัดเก็บข้อมูลในรูปของไฟล์ขนาดใหญ่ ซึ่งโซลูชั่น HP X9000 IBRIX มีคุณสมบัติในการปรับขยายระบบและอัดแน่นด้วยประสิทธิภาพที่ตรงตามความต้องการดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเมื่อผนวกกับนวัตกรรมค้นหารายละเอียดของข้อมูล (metadata) อย่างครบวงจรจาก HP Labs ที่จะเปิดตัวในปีหน้า จะทำให้โซลูชั่น HP X9000 IBRIX สามารถช่วยลูกค้าค้นหาไฟล์ที่มีอยู่หลายพันล้านรายการเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ทิศทางธุรกิจได้ดีขึ้นและสร้างรายได้จากข้อมูลเก่าๆ ได้มากขึ้น

          มีความพร้อมในการใช้งานสูง ผนวกรวมไฟล์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
          ผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายจัดเก็บข้อมูล HP X5000 G2 Network Storage System ทำงานในสภาพแวดล้อมแบบวินโดวส์ ® เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง โดยมีสถาปัตยกรรมแบบคลัสเตอร์ที่รองรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถึง 2 เครื่อง จึงทำให้ข้อมูลต่างๆ มีความพร้อมในการนำมาใช้งานมากขึ้น และด้วยระบบการใช้งานแบบควิก-สตาร์ท (quick-start) ทำให้การเปิดและรันระบบสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแค่เพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายจัดเก็บข้อมูล HP X5000 G2 ยังทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ดังนี้

          ลดต้นทุน โดยช่วยประหยัดไฟได้ถึงร้อยละ 58 และลดการใช้ระบบทำความเย็นลงได้ถึงร้อยละ 63 ทั้งยังประหยัดพื้นที่ในการวางระบบดาต้าเซ็นเตอร์อีกร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับแพลทฟอร์มรุ่นเก่า 

          ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนของโปรโตคอล Server Message Block 2.1 และโปรแกรม Windows Active Directory ทำให้การผนวกรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุด

          จัดการการจัดเก็บข้อมูลอย่างง่ายดาย และลดความเสี่ยงโดยสามารถจัดประเภท จัดเก็บ และรักษาไฟล์ข้อมูลให้สอดคล้องกับมูลค่าทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ โดยสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีแชสซีขนาด 3U จะมีสมรรถนะในการจัดเก็บข้อมูลได้ถึง 32 เทราไบต์ ทั้งยังมีสมรรถนะในการลดการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลซ้ำๆ ที่ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง จึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลได้ร้อยละ 40

          โปรแกรมและบริการเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีความทันสมัย