เนื้อหาวันที่ : 2011-07-05 09:54:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3058 views

KIMO INSTRUMENT: Infrared Thermometers

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด อ่านค่ารวดเร็ว แม่นยำ คุณภาพสูง พร้อมเก็บข้อมูลที่อ่านได้

KIMO INSTRUMENT: Infrared Thermometers
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด KIRAY 50 คุณภาพสูง อ่านค่าได้รวดเร็ว
          • ช่วงวัดอุณหภูมิ: -50 to +380 ๐C 
          • อัตราส่วนระยะทางต่อวัตถุ 12: 1 (100 มม. ที่ 1,200 มม.)
          • Laser Sighting: Wave Length from 630 nm to 670 nm
          • Emissivity: 0.95 (Fixed Value)
          • Spectral Response: 6-14 mm
          • พร้อมกระเป๋าใส่คาดเข็มขัด

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด KIRAY 100 คุณภาพสูง ให้การวัดที่แม่นยำ อ่านค่าได้รวดเร็ว
          • ช่วงวัดอุณหภูมิ: -50 to +800 C
          • อัตราส่วนระยะทางต่อวัตถุ 20: 1 (13 มม. ที่ 260 มม.) 
          • Dual Laser Sighting: Wave Length from 630 nm to 670 nm
          • Emissivity: สามารถปรับค่าได้ 0.10 ถึง 1.00 (ค่าจากโรงงาน 0.95)
          • Spectral Response: 8-14 mm
          • สามารถตั้งค่าสัญญาณเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด
          • พร้อมกระเป๋าใส่คาดเข็มขัด

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด KIRAY 200 คุณภาพสูง ให้การวัดที่แม่นยำ อ่านค่าได้รวดเร็ว
KIRAY 200 สามารถเก็บข้อมูล 20 ข้อมูลที่อ่าน
          • ช่วงวัดอุณหภูมิ: -50 to +850 C
          • อัตราส่วนระยะทางต่อวัตถุ 30: 1 
          • Laser Sighting: Wave Length from 630 nm to 670 nm
          • Emissivity: สามารถปรับค่าได้ 0.10 ถึง 1.00 (ค่าจากโรงงาน 0.95)
          • Spectral Response: 8-14 mm
          • สามารถตั้งค่าสัญญาณเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด
          • รวมหัววัดเทอร์โมคัปเปิล
          • พร้อมกระเป๋าใส่คาดเข็มขัด

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด KIRAY 300 คุณภาพสูง ให้การวัดที่แม่นยำ อ่านค่าได้รวดเร็ว
KIRAY 300 สามารถเก็บข้อมูล 100 ข้อมูลที่อ่าน
          • ช่วงวัดอุณหภูมิ: -50 to +1850 C
          • อัตราส่วนระยะทางต่อวัตถุ 50: 1 
          • Laser Sighting: Wave Length from 630 nm to 670 nm
          • Emissivity: สามารถปรับค่าได้ 0.10 ถึง 1.00 (ค่าจากโรงงาน 0.95)
          • Spectral Response: 8-14 mm
          • สามารถตั้งค่าสัญญาณเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนด
          • รวมหัววัดเทอร์โมคัปเปิล
          • พร้อมกระเป๋าใส่คาดเข็มขัด

อุปกรณ์เพิ่มเติม: เทอร์โมคัปเปิล K Probes
Wide Range of Thermocouple K Temperature Probes: Ambient, Contact, Penetration, General Use.
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท ดิคเซลล์ (เอเชีย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2321-3078, 0-2722-0245-9
โทรสาร 0-2320-2520, 0-2722-0250
http://www.dixellasia.com, www.facebook.com/dixellasia2, E-mail: sales@dixellasia.com