เนื้อหาวันที่ : 2011-06-27 12:04:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1804 views

Bruel&Kjaer SoNoScout NVH

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์เสียงรบกวน ในห้องโดยสารรถยนต์ ขนาดกระเป๋า สมรรถนะสูง

          Bruel&Kjaer SoNoScout NVH เครื่องบันทึกและวิเคราะห์เสียงรบกวนในห้องโดยสารรถยนต์ ขนาดกระเป๋า สมรรถนะสูง

          SoNoScout เป็นเครื่องบันทึกและวิเคราะห์เสียงขนาด 2 แชนเนล ในงานยานยนต์ที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเสียงที่หูทั้ง 2 ข้างได้ยิน สำหรับตรวจสอบเสียงรบกวน, การสั่นสะเทือน และความกระด้าง (Noise, Vibration, Harshness: NVH) โดยมีขนาดพกพาสะดวกอย่างยิ่ง ใช้ได้อเนกประสงค์ ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาเสียงรบกวนในสภาพการขับขี่ภาคสนามได้โดยตรง เช่น การทำ Field Test เพื่อจบปัญหาเสียงรบกวนต่างๆ กับลูกค้าเจ้าของรถยนต์

คุณสมบัติเด่น
          • บันทึกเสียงได้ทุกที่ ด้วยระบบที่มีขนาดเล็ก สะดวกเดินทาง พกพา และใช้งาน
          • ทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยจอทัชสกรีน ไม่ต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับรถยนต์
          • ใช้ Measuring Microphones ของ Bruel & Kjaer สองตัว ควบคู่กับหูฟัง Sennheiser ให้คุณภาพเสียงระดับสูง บันทึกผ่าน CF Professional Sound Card ของ MAYCOM N*TRANS ได้อย่างชัดเจนเหมือนจริง เพื่อการวิเคราะห์และระบุปัญหาที่ชัดเจนตรงกันระหว่างลูกค้าและวิศวกรว่าเสียงใดที่เป็นปัญหา
          • แสดงสเปกตรัมเสียงแบบ FFT แสดงกราฟ 2 มิติ, 3 มิติ และ 1/3 octave เพื่อดูความดังของเสียงแบบแยกความถี่ เพื่อดูภาพรวมของเสียงว่ามีความเด่นในความถี่ช่วงไหนบ้าง
          • มีฟิลเตอร์เสียงพื้นฐานคือ High pass, Low pass กำหนดความถี่ที่ต้องการได้อิสระ และ Parametric EQ กำหนดความถี่กลาง, ความกว้างของฟิลเตอร์ และอัตราขยายได้ตามต้องการ 
          • สามารถฟังเสียงเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและหลังฟิลเตอร์ว่าตัดเสียงที่เป็นปัญหาออกไปได้หรือไม่ ซึ่งค่าความถี่ที่เราตั้งฟิลเตอร์ไว้ก็คือความถี่เสียงของปัญหานั่นเอง
          • แสดงค่าของการรบกวนในหน่วยพื้นฐาน คือ ระดับความดังรวม และความชัดเจนในการพูดคุย 
          • มีซอฟต์แวร์บน PC สำหรับการวิเคราะห์ .wav files ที่ซับซ้อนและรวดเร็วกว่า ให้มาด้วยในชุด 
          • สามารถประมาณค่า RPM ได้จากความถี่เสียง โดยไม่ต้องใช้สัญญาณหรือเซนเซอร์ RPM ใดๆ
          • ใช้งานร่วมกับ GPS เพื่อระบุตำแหน่งรถยนต์และความเร็วของรถในขณะที่เกิดปัญหาต่างๆ

สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
2425/2  ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
โทร. 0-2514-1000; 0-2514-1234 แฟกซ์ 0-2514-0001; 0-2514-0003
Internet: http://www.measuretronix.com
E-Mail : info@measuretronix.com