เนื้อหาวันที่ : 2011-06-22 10:22:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3401 views

C.A 6116 Multi-Function Installation Tester

เครื่องมือวัด Installation Tester ใหม่ล่าสุด วัดค่าการติดตั้งทางไฟฟ้าตรงตามมาตรฐาน IEC 60364-6

C.A 6116 Multi-Function Installation Tester
เครื่องมือวัด Installation Tester ใหม่ล่าสุด   
วัดค่าการติดตั้งทางไฟฟ้าตรงตามมาตรฐาน IEC 60364-6
 
          เหมาะสำหรับการใช้งาน       
          • ตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าก่อนการใช้งาน     
          • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งานจริงแล้ว     
          • ตรวจสอบปัญหาในระบบการติดตั้งไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน  
          มีฟังก์ชันตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าครบครัน ภายในเครื่องเดียว

          Continuity: ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟฟ้า สายขาด ชำรุด หรือมีค่า Impedance ที่สูงเกิน  Insulation: ตรวจสอบความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้า และการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างกราวน์กับเฟส 
          Earth Measurement: ตรวจสอบความต้านทานของแท่งกราวน์ เพื่อความปลอดภัยในกรณีมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)      
          Loop Impedance: ตรวจสอบความต้านทานรวมของวงจร L-N หรือ L-PE เพื่อการออกแบบระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร     
          RCD Test: ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของเครื่องตัดกระแสรั่วไหล (RCD) โดยป้อนกระแสไฟฟ้าจริง เพื่อทดสอบการตัดวงจรของตัวอุปกรณ์    
          Watt Meter & Harmonic: สามารถวัดการใช้พลังงาน และวิเคราะห์ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่      
บริษัท แอสราส จำกัด       
โทรศัพท์ 0-2277-9969, 0-2692-3980-1       
E-mail: sales@asras.com