เนื้อหาวันที่ : 2011-05-11 14:15:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3062 views

โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

บำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างเป็นระบบให้กับอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ช่วยให้มั่นใจด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพในการทำงาน ลดการสูญเสียเนื่องจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต

          ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า นับเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานในทุกภาคอุตสาหกรรม การทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างเป็นระบบให้กับอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งป์นอุปกรณ์ป้องกันหลักในระบบไฟฟ้าจะช่วยสนับสนุนให้อุปกรณ์ยังคงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ทั้งในด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพในการทำงาน ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดการสูญเสียเนื่องจากการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ช่วยป้องกันอุบัติเหตุพร้อมกับช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ให้ยาวนานมีต้นทุนการดูแลรักษาต่ำกว่าในระยะยาว

โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
          เอบีบีได้ออกแบบโปรแกรมการบำรุงรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่นต่าง ๆ บนพื้นฐานของหลักวิศวกรรมและประสบการณ์ ในด้านเทคนิคที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายหลักในการทำงานดังนี้

          - ตรวจสอบสถานะภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ในทุกรายละเอียดทั้งด้าน Electrical Components, Mechanical Components และ Protection-firmware อาทิเช่น

          - Protection Unit Release ซึ่งถือเป็นหัวใจในการประมวลผลสำหรับการป้องกันได้รับการตรวจสอบทั้งภาครับสัญญาณและการประมวลผลโดยเครื่อง TS3 และ PRO10/T

          - ชุดกลไก Operation Mechanism ได้รับการบำรุงรักษาโดย Greese แต่ละชนิดที่แนะนำจากโรงงาน ABB SACE ผลิตในตำแหน่งที่ใช้งานต่างกัน

          - ส่วนประกอบทางไฟฟ้าอย่างเช่น Arc Chamber, Main Contact และ Arcing Contact ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องทางไฟฟ้าและระยะความสึกหรอของหน้าสัมผัสด้วย Emax Tool Box, Megger และ Digital Low Resistance Ohmmeter

          - บำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่องค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยขั้นตอนเฉพาะตามแต่ละคุณสมบัติการทำงานที่แตกต่างกัน พร้อมกับทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบคาดการณ์ถึงแนวโน้มการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ในอนาคตตามช่วงอายุการใช้งาน

          - การตรวจสอบความพร้อมในการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ประกอบกับสภาวะติดตั้งภายนอกโดยเครื่องมือตรวจวัดอื่น ๆ เช่น Thermo Scan, Power Analyzer เป็นต้น

การบริการ
          พิจารณาถึงความสำคัญของการซ่อมบำรุงที่ต้องการความสามารถในเชิงเทคนิคและประสบการณ์เป็นสำคัญ เอบีบีรับประกันการปฏิบัติงานในระดับมืออาชีพด้วยวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญผ่านการอบรมโดยตรงจากโรงงานผลิต

ประโยชน์จากโปรแกรมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะก่อให้เกิดผลดีต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะยาว
          - ช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากผลกระทบที่ระบบไฟฟ้าหยุดทำงานโดยไม่ได้อยู่ในแผนงาน
          - ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูง ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากสาเหตุการซ่อมบำรุงในสถานการณ์ฉุกเฉิน
          - ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่ดีกว่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว
          - ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการทำงานบกพร่องของอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า

ตารางการบำรุงรักษา
          นอกเหนือจากขั้นตอนการซ่อมบำรุงทั่วไปที่ระบุในคู่มือใช้งานและผลิตภัณฑ์ เอบีบีได้สร้างตารางโปรแกรมการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันไว้อย่างเป็นระบบ ที่แยกแยะกระบวนการบำรุงรักษาทั้งในช่วง 1 ปี และ 3 ปี เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ออกไป ดังนี้

 ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษาอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมเพื่อความเหมาะสมตามแต่ละกรณี

ตารางแสดงวิธีการบำรุงรักษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของเซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น Emax และ New Emax

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ปิติ ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด
380/1 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เลขที่ 319 ถ.พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-657-6396-8  โทรสาร : 02-657-6399   www.p-choice.com