เนื้อหาวันที่ : 2010-11-23 16:10:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2859 views

TACMINA Smoothflow Technology

นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดปั๊มจ่ายสารเคมี ที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนปั้มจ่ายสารเคมีแบบ Metering Pumps


นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดปั๊มจ่ายสารเคมี (Chemical Feed Pumps) ที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนปั้มจ่ายสารเคมีแบบ Metering Pumps ที่ใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันซึ่งไม่สามารถจ่ายสารเคมีได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการทำงานของปั้มจ่ายสารเคมีเป็นแบบ Stoke ซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมอัตราการจ่ายสารเคมีได้ถูกต้องและแม่นยำ


Smoothflow Pumps นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อทดแทน Metering Pumps


Metering Pumps : Needs Pulsation Dampender
- จำเป็นต้องติดตั้ง Pulsation Dampender
- Metering Pumps ไม่สามารถควบคุมอัตราการจ่ายสารเคมีได้อย่างต่อเนื่องเพราะการทำงานของปั๊มแบบ Stroke


- เมื่อมีความจำเป็นต้องการปรับอัตราการจ่ายสารเคมีจะไม่สามารถควบคุมอัตราการจ่ายสารเคมีให้มีความถูกต้องแม่นยำได้ให้ผลตอบสนองที่ช้าเนื่องจาก Pulsation Dampender


- Metering Pumps ใช้ขนาดมอเตอร์ที่ใหญ่จึงทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า และขนาดท่อขนส่งสารเคมีที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง


Smoothflow Pumps : Pulsation Dampender Not Require
- ไม่ต้องติดตั้ง Pulasation Dampender
- สามารถควบคุมอัตราการจ่ายสารเคมีได้อย่างต่อเนื่องโดยสามารถปรับอัตราการจ่ายสารเคมีตั้งแต่ 0-100% ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ


- ง่ายต่อการช่อมบำรุงเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น Pulsation Dampender.etc และเนื่องจากไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งในการซ่อมบำรุงและการติดตั้ง


- Smoothflow Pumps ใช้งานเนื่องจากมอเตอร์ที่เล็กกว่า และขนาดของท่อเล็กกว่าของ Metering Pumps ทำให้ประหยัดพื้นที่การใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบท่อจ่ายสารเคมีที่อัตราการจ่ายสารที่เท่ากัน


Specification of Smoothflow Pumps
- Max. discharge volume : 0.05 to 45 L/min
- Max. discharge pressure : 72 to 435 psi
- Transferable temperature : SUS 0 to 60 oC (No freezing allowed)
                                           PVC 0 to 40 oC (No freezing allowed)

 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
Analytical and Control Technology 2000 Co., Ltd.
บริษัท อนาไลติคอล แอนด์ คอนโทรล เทคโนโลยี 2000 จำกัด
Head Office : กรุงเทพฯ   Tel : 0-2944-4748 Auto (10 Line)
Fax : 0-2944-5853-4    
www.actcom2000.com
Parker Store : ระยอง        Hotline : 081-624-9275 Tel : 0-3860-7747-8
Fax : 0-3860-7748        E-mail :
actc@ksc.th.com