เนื้อหาวันที่ : 2010-11-22 11:37:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1853 views

UE ONE SERIES ELECTRONIC SWITCH

ควบคุมเครื่องยนต์แบบลูกสูบที่ใช้ขับ Compressors ด้วยการวัด Discharge Pressure ของก๊าซธรรมชาติ


ลักษณะการใช้งานโดยย่อ
บริษัทส่งถ่ายก๊าซที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่ง มีโครงการปรับปรุง Compressor Station ให้ทันสมัย ได้เลือก One Series เพื่อทำหน้าที่ Alarm และ Shutdown วัด Pressure ของก๊าซธรรมชาติที่ Gas Compressor แบบลูกสูบซึ่งมีอยู่หลายตัว


One Series ควบคุมเครื่องยนต์แบบลูกสูบที่ใช้ขับ Compressors ด้วยการวัด Discharge Pressure ของก๊าซธรรมชาติ ค่าที่ตั้งไว้ คือให้ดับเครื่องเมื่อ Pressure ขึ้นไม่สูงถึง 1,000 psiปัญหา : ค่าที่แกว่งไปมากสุดของ Process Pressures
เพียงสองเดือนหลังจากติดตั้ง เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งในจำนวน 8 เครื่องถูกดับเครื่องลง จากการตรวจสอบค่า Pressure ที่ขึ้นไปสูงสุดที่ถูกจับไว้โดย One Series ปรากฎว่า Switch ทำงานตามที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ One Series ได้ทำหน้าที่ Emergency Shutdown (ESD) สำหรับเครื่องยนต์และ Compressor ที่ 1,000 psi พอดี


สามารถป้องกันโรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ และชีวิตของบุคลากรที่กำลังทำงานอยู่ที่ในขณะนั้นไม่ให้มีอันตรายหรือความเสียหายเกิดขึ้นได้ ก่อนหน้าที่จะมีการติดตั้ง One Series พนักงานเดินเครื่องไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า Pressure ได้ขึ้นไปสูงถึง 1,000 psi ได้ในบางขณะ ด้วยการจับค่าสูงสุดของ Process ไว้ได้ One Series จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย


แก้ปัญหาด้วย One Series
• ตั้ง Program ในที่ใช้งานได้ง่ายโดยใช้ Display ที่มีอยู่ในตัว
• สามารถจับ และแสดงค่าของ Process ที่เบี่ยงเบนไปมากสุดได้
• สามารถทำหน้าที่ Shutdown ในตัวได้โดยไม่ต้องอาศัย DCS หรือ PLC
• คุ้มค่ากว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับ Transmitters ที่เคยใช้ซึ่ง
• ไม่สามารถบันทึกค่าที่เบี่ยงเบนไปมากสุดได้
• ไม่สามารถตั้ง Program ได้ในที่ใช้งาน
• ไม่สามารถทำหน้าที่หยุดเครื่องยนต์ที่ใช้ขับ Compressors ที่ตัวไว้
• มี Response Time ที่ช้ากว่าถึง 5 เท่า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
800/3-4 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2642 8762-4, 0 2642 9209-11  แฟ็กซ์. 0 2642 8614
www.kanitengineering.com