เนื้อหาวันที่ : 2010-09-30 13:44:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2611 views

Motorized change-over switches 160-315A

สวิทช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟชนิดติดตั้งมอเตอร์ มี 14 ขนาด แบ่งตามขนาดกระแส ตั้งแต่ 160A จนถึง 3150 A, มีทั้งแบบ 3 และ 4 โพล

.
Motorized change-over switches 160-315A

สวิทช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟชนิดติดตั้งมอเตอร์ มี 14 ขนาด แบ่งตามขนาดกระแส ตั้งแต่ 160A จนถึง 3150 A, มีทั้งแบบ 3 และ 4 โพล ในชื่อรุ่น “CS”

.

ในรุ่น “CS” มีอยู่ 4 รุ่นย่อยดังนี้:
MS, MSX, MSX1, MSY, โดยในแต่ละรุ่นต่างกันตรงที่แรงดันไฟเลี้ยงและตำแหน่งด้านหน้าของสวิทช์
• MS เป็นแบบ 2 ชั้น มีพิกัดกระแสตั้งแต่ 315 A ถึง 3150 A มีแรงดันไฟเลี้ยง 24 VDC, 110/220/380 VAC แสดงสถานะการทำงานทางกล และทางหน้าจอ

.

• MSX เป็นแบบ 2 ชั้น มีพิกัดกระแสตั้งแต่ 160 A ถึง 1250 A มีแรงดันไฟเลี้ยง 24 VDC แสดงสถานะการทำงานทางกล
• MSX1 เป็นแบบ 2 ชั้น มีพิกัดกระแสตั้งแต่ 160 A ถึง 315 A มีแรงดันไฟเลี้ยง 12 VDC แสดงสถานะการทำงานทางกล
• MSY เป็นแบบ 2 ชั้น มีพิกัดกระแสตั้งแต่ 315 A ถึง 1250 A มีแรงดันไฟเลี้ยง 220 VAC แสดงสถานะการทำงานทางกล

.
คุณสมบัติทั่วไป

สวิทช์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟชนิดติดตั้งมอเตอร์ ทำจากชุด Switch disconnectors ในรุ่น “Visualcompact” จำนวน 2 ชุด และชุด mechanical interlock

.

• ชุดเปลี่ยนสวิทช์นี้จะทำงานได้อัตโนมัติในขณะไม่มีโหลด โดยจะเปลี่ยนตำแหน่ง “1”, “0”, “2” ได้ทั้งจากการจ่ายไฟฟ้าหรือการใช้มือ (ในกรณีไม่มีแหล่งจ่ายไฟหรือแบบฉุกเฉิน) ฟังก์ชั่นการทรานส์เฟอร์หรือการเปลี่ยนตำแน่งจาก “1” ไปที่ตำแหน่ง “2” ได้โดยตรง

.

• ด้านหน้าแสดงตำแหน่ง “1”, “0”, “2” ด้วยตัวเลขดิจิตอล และ/หรือ สถานะทางกล(สำหรับรุ่น MS)
• ปลอดภัย : สามารถล็อกได้ด้วยการใช้ padlock เพื่อป้องกันการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้วยไฟฟ้าหรือด้วยมือ, สามารถใช้สวิทช์กุญแจล็อกทั้งทางไฟฟ้าและทางมือได้ (ในรุ่น MS เท่านั้น)
• แสดงสถานะตำแหน่งการทำงานด้วยตัวเลข  “1”, “0” และ “2”

.

• หน้าคอนแทคเปลี่ยนจากตำแหน่ง “1” ไป “2” ได้อย่างรวดเร็ว
• สามารถต่อสายไฟได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะใช้ขั้วต่อสายชนิดต่อสายแบบด่วน
• แหล่งจ่ายไฟมี 12-24 24V DC, 110/220/380V AC, ให้เลือกใช้ และหากต้องการแรงดันอื่นสามารถสั่งเพิ่มเติมได้
• ขนาดกะทัดรัด

.

• เลือกการทำงานด้วย ไมโครสวิทช์อย่างง่ายดายที่แผงวงจร โดยสามารถเลือกการทำงานได้ดังนี้
*a. อิมพัลซ์ (อย่างน้อย 150 mSec)
*b. คอนแทคเตอร์ (หน้าสัมผัส)

.

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
โทร 02-711-2174
แฟกซ์ 02-966-6863
Email :
info@mit-thailand.com
www.mit-thailand.com