เนื้อหาวันที่ : 2010-09-29 17:18:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3137 views

C.A 6116 Multi-Function Installation Tester

เครื่องตรวจวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ล่าสุดแบบ All in One วัดค่าการติดตั้งทางไฟฟ้าตรงตามมาตรฐาน IEC 60364-6

.

C.A 6116 Multi-Function Installation Tester เครื่องตรวจวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบ All in One ใหม่ล่าสุดวัดค่าการติดตั้งทางไฟฟ้าตรงตามมาตรฐาน IEC 60364-6

.

เหมาะสำหรับการใช้งาน
- ตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งานจริงแล้ว
- ตรวจสอบปัญหาในระบบการติดตั้งไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

.

มีฟังก์ชั่นตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าครบครัน ภายในเครื่องเดียว

Continuity - ตรวจสอบความต่อเนื่องของสายไฟฟ้า สายขาด ชำรุด หรือมีค่า Impedance ที่สูงเกิน
Insulation - ตรวจสอบความเป็นฉนวนของสายไฟฟ้า และการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างกราวน์กับเฟส
Earth Measurement - ตรวจสอบความต้านทานของแท่งกราวน์ เพื่อความปลอดภัยในกรณีมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit)

.

Loop Impedance - ตรวจสอบความต้านทานรวมของวงจร L-N หรือ L-PE เพื่อการออกแบบระบบป้องกัน กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
RCD Test - ทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องตัดกระแสรั่วไหล (RCD) โดยป้อนกระแสไฟฟ้าจริง เพื่อทดสอบการตัดวงจรของตัวอุปกรณ์
Watt Meter & Harmonic - สามารถวัดการใช้พลังงาน และวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์ในระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย

.

สนใจสินค้า สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บ.แอสราส จำกัด (Asras Co., Ltd)
1694, 1694/1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
TEL : 02-277-9969, 02-692-3980-1
E-mail :
sales@asras.com