Key Words :

รายการเว็บไซต์ใกล้เคียง

วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

รายละเอียด : รับสมัครนักศึกษา, ภาคปกติ, เทียบโอน, ภาคเสาร์-อาทิตย์, ปวส., ปวช., ปริญญา, การศึกษา, อาชีวศึกษา, น้ำตกเขาสอยดาว, อุดมศึกษา, จันทบุรี, วังยาว, ดอนเจน, เทคนิค, สอยดาว, fix it center

URL : http://www.siacec.ac.th/index1.html

Keyword : รับสมัครนักศึกษา, ภาคปกติ, เทียบโอน, ภาคเสาร์-อาทิตย์, ปวส., ปวช., ปริญญา, การศึกษา, อาชีวศึกษา, น้ำตกเขาสอยดาว, อุดมศึกษา, จันทบุรี, วังยาว, ดอนเจน, เทคนิค, สอยดาว, fix it center

Click View : 3044

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

รายละเอียด : วิทยาลัยอาชีวเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

URL : http://www.sskcat.ac.th/home.php

Keyword : อาชีว,เกษตร,วิทยาลัย,ปวส,เกษตรศาสตร์,ประมง,สัตวศาสตร์,พืชศาสตร์,ช่างกลเกษตร,อุตสาหกรรมเกษตร,ศรีสะเกษ,ลำดวน,เมือง,เทศกาลดอกลำดวน,ประจักษ์,นาราช,เรียนรู้,sisaket,ssk,วิจัย,Research,โครงการ,Open house,ศูนย์วิทยบริการ

Click View : 2574

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

รายละเอียด : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย

URL : http://cdacm.bpi.ac.th/

Keyword : วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่, วิทยาลัยนาฏศิลป์, นาฏศิลป์, วิทยาลัย, ศิลปะ, การแสดง, เชียงใหม่, โรงเรียนนาฏศิลป์, Dramatci Art, College, college, กระทรวงศึกษาธิการ, เรียนนาฏศิลป์, ศิลปินแห่งชาติ, กรมศิลปากร

Click View : 2389

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

รายละเอียด : วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมวิชาการ งานคือชีวิต

URL : http://www.kbtc.ac.th/kbtc/news.php

Keyword : วิทยาลัย, เทคนิค, วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา, การศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, กระบี่, ก่อสร้าง, เครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือกลฯ, โลหะการ, คอมพิวเตอร์, การขาย, การบัญชี, การตลาด, การเลขานุการ, การโรงแรม, การท่องเที่ยว, ภาษาต่างประเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ปวช., ปวส.

Click View : 1333

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

รายละเอียด : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ลํ้าเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ

URL : http://www.bangpu.th.edu/

Keyword : เทคนิค, วิทยาลัย, วิทยาลัยเทคนิค, college, เทคนิคสมุทรปราการ, อาชีวศึกษา, การศึกษา, วิชาชีพ, เรียนต่อ, หลักสูตร, หลักสูตรวิชาชีพ, สมุทรปราการ, สถาบันการศึกษา, โครงการพิเศษ, ระบบทวิภาคี, การศึกษาระบบทวิภาคี

Click View : 1307

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

รายละเอียด : Chiang Mai Polytechnic College : วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เราเป็นหนึ่งในด้านวิชาชีพ คุณธรรม นำความรู้

URL : http://www.cmpoly.ac.th/index1.php

Keyword : สารพัดช่างเชียงใหม่, สารพัดช่าง, วิทยาลัย, อาชีวศึกษา, การศึกษา, ปวช., ปวส., เรียนต่อ, เรียนช่าง, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่องก่อสร้าง, ช่างเชื่อม, ไฟฟ้ากำลัง,หลักสูตร,หลักสูตรวิชาชีพ, วิชาชีพ,

Click View : 3074

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด : การรับสมัคร คณะและหน่วยงาน ผู้มาเยือน เกี่ยวกับจุฬา สื่อสารองค์กร จุฬาฯนานาชาติ การค้นคว้าวิจัย กิจกรรมและบริการสังคม นิสิตปัจจุบัน บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้บริหารเพื่อประชาคม

URL : http://www.chula.ac.th/

Keyword : มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เสาหลักของแผ่นดิน, แห่งแรก, ไทย, อันดับ 1, นานาชาติ, จุฬาลงกรณ์, จุฬา, จุฬาฯ, วิจัย, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก

Click View : 871

มหาวิทยาลัยศรีปทุม : Sripatum University

รายละเอียด : เรียนคณะไหนดี เรียนที่ไหนดี ตรี โท เอก ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่

URL : http://www.spu.ac.th/quota54/index.html

Keyword : มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ม.ศรีปทุม, สถาบันอุดมศึกษา, การศึกษา, เรียนต่อ, ศึกษาต่อ, ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ศิลปกรรมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

Click View : 1220

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด : Srinakharinwirot University : มหาวิทยาศรีนคริทรวิโรฒ

URL : http://www.swu.ac.th/

Keyword : มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, เรียนต่อ, สอบเข้า, มสว., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตร, ตารางเรียน, นักศึกษา, อาจารย์, สถานบันอุดมศึกษา, แนะนำมหาวิทยาลัย, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, หน่วยงานภายใน, แผนผังมหาวิทยาลัย,ประสานมิตร, บริหารธุรกิจ, University, Education, Teacher, university, education, teacher, Student, student

Click View : 1051

Design For You

รายละเอียด : รับออกแบบสร้างบ้านตกแต่งภายใน ที่มีทั้งทีมงานสถาปนิก วิศวกรและมัณฑนากรมืออาชีพ ระดับแนวหน้าของวงการออกแบบ ชำนาญงานในการออกแบบและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ ที่ให้คำตอบเป็นที่พึงพอใจ

URL : http://www.designforyou.co.th/

Keyword : รับออกแบบ,รับสร้างบ้าน,รับตกแต่งภายใน,สถาปนิก, วิศวกร,มัณฑนากร,วงการออกแบบ

Click View : 1234

Page : [First] [Prev] 551