เนื้อหาวันที่ : 2016-07-13 12:07:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1989 views

          วงจรเซนเซอร์ช่วยจอดรถ ใช้ตัวอินฟราเรดเป็นตัวส่งแสงออกไป เป็นแสงที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าแสงไปกระทบกับสิ่งกีดขว้างในระยะที่กำหนดไว้คือ 40 cm., 20 cm., 10 cm. แสงจะสะท้อนกลับมาที่ตัวรับซึ่งใช้โฟโต้ไดโอดเป็นตัวรับแสง ซึ่งถ้าระยะห่าง 40 cm. LED สีเขียวติด ถ้าระยะห่างลดมาเท่ากับ 20 cm. LED สีเขียว, สีเหลืองติด ถ้าระยะห่างใกล้ที่สุด 10 cm. LED สีเขียว, สีเหลือง, สีแดงติดสว่าง การติดตั้งวงจรสามารถนำไปติดบริเวณที่จอดรถยนต์ ในตำแหน่งที่แสงสามารถที่จะสะท้อนตัวรถยนต์กับสิ่งกีดขว้าง (ฝาผนัง) ได้ วงจรใช้แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟตรงขนาด 12-15 Vdc. 40mA

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ โทรศัพท์ 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 หมายเลข) โทรสาร 0-2226-4020
สาขาเซียร์รังสิต โทรศัพท์ 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข) โทรสาร 0-2992-7380
http://www.myNPE.com, E-mail: mynpe@mynpe.com

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด