เนื้อหาวันที่ : 2016-07-07 16:54:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1890 views

 

SACE EMAX 2 แอร์เซอร์กิตเบรคเกอร์รุ่นใหม่ของเอบีบี มีพิกัดกระแสสูงสุดถึง 6,300A และสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษที่เรียกว่า หน่วยควบคุมพลังงาน (Power Controller) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ ส่งผลให้สามารถจำกัดระดับพลังงานสูงสุดที่ใช้ อีกทั้งยังช่วยทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้

 

          เซอร์กิตเบรกเกอร์เอบีบีรุ่น SACE EMAX 2 สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน EKIP Power Controller ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับหัว Protection Unit รุ่น EKIP Touch และ EKIP Hi-Touch ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตั้งค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Demand Charge) ซึ่งตัวโปรแกรม Power Controller จะคำนวณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยในทุก ๆ 15 นาที ซึ่งเป็นไปตามการคำนวณของมาตรฐานการไฟฟ้าเพื่อควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยที่ EKIP Power Controller จะควบคุมโหลดที่ไม่จำเป็นในการใช้งานออก นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่า Priority Load เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโหลดที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และบริหารการจัดการการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

          เซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ติดตั้ง EKIP Power Controller จะสามารถคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าของระบบทุก ๆ 15 นาทีอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ ไม่ให้เกินค่าพลังงานไฟฟ้า (Demand Charge) ที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ ถ้าเกิดการใช้พลังงานสูงเกินกว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ปรับตั้งค่าไว้ ตัว EKIP Power Controller จะตัดการทำงานของโหลดที่จำเป็นน้อยที่สุดออกก่อน และโหลดที่สำคัญน้อยรองลงมาตามลำดับ อย่างไรก็ตามหากตัว Power Controller ตรวจพบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ก็จะทำการต่อโหลดกลับเข้าสู้ระบบตามปกติ

 

จุดเด่นของ EKIP Power Controller

 

  • สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ โดยเราสามารถเลือกโหลดที่ไม่จำเป็น (Non Priority Load) ในการต่อเข้ากับ EKIP Power Controller เพื่อทำการควบคุมโหลดที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น ซึ่งสามารถเลือกควบคุมโหลดที่ไม่จำเป็นได้ถึง 15 โหลด นอกจากนั้นเรายังสามารถจัดเรียงลำดับในการควบคุมโหลดตามลำดับได้อีกด้วย
  • กำหนดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ EKIP Power Controller สามารถกำหนดค่าพลังงานไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาได้สูงสุด 4 ช่วงเวลา ซึ่งเราสามารถกำหนดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น ช่วง On Peak, Off Peak เพื่อไม่ให้เกินค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ทำการ Setting ไว้
  • ติดตั้งได้ง่าย และพร้อมใช้งานได้ทันทีเนื่องจากตัว EKIP Power Controller มีการโปรแกรมมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บริษัท เอบีบี จำกัด

โทรศัพท์ 0-2665-1000
http://www.abb.com/emax2

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด