เนื้อหาวันที่ : 2015-11-11 12:24:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1200 views

          Tektronix MDO4000B Series Mixed Domain Oscilloscope (MDO) เป็นเครื่องมือวัดสัญญาณเครื่องแรกที่สามารถวัดสัญญาณได้ทั้งโดเมนความถี่และโดเมนเวลา พร้อมกันโดยที่สามารถสัมพันธ์ทางเวลา (Time–Correlated) และมีอินพุตสำหรับวัดสัญญาณ Analog, Digital, และ RF ได้พร้อมกันได้ด้วย มีฟังก์ชั่นการวัดทางโดเมนความถี่ของ Spectrum Analyzer ฟังก์ชั่นการวัดทางโดเมนความถี่ของ Spectrum Analyzer ฟังก์ชั่น RF Level Power Trigger และสามารถวัดและวิเคราะห์หลายโดเมนพร้อมกัน โดยสัมพันธ์กันทางเวลา ทั้งสัญญาณอะนาลอกสัญญาณดิจิตอล และสัญญาณ RF โดยใช้เครื่องวัดเครื่องเดียว

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2645-4588 โทรสาร 0-2645-4589

E-mail:info@trinergy.co.th

http://www.trinergy.co.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด