เนื้อหาวันที่ : 2015-11-11 11:46:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1224 views

                        ออสซิลโลสโคปตระกูล MSO/DPO7000 ช่วยให้การวัดและการวิเคราะห์สัญญาณทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีย่านความถี่สูงถึง 33 GHz อัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุด 100 GH/s มีช่องสัญญาณอะนาลอก 4 ช่อง และดิจิตอล 16 ช่อง ความสามารถในการจับรูปคลื่นสัญญาณต่ำกว่า 9 ps มีซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์สัญญาณให้เลือกใช้งานกับแอพพลิเคชั่นที่มากกว่า 30 แอพพลิเคชั่น

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2645-4588 โทรสาร 0-2645-4589

E-mail:info@trinergy.co.th

http://www.trinergy.co.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด