เนื้อหาวันที่ : 2016-05-26 17:17:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2015 views

เพื่อประเมินอันตรายจากรังสีความร้อน และเพื่อการตรวจวัดจัดทำรายงานความปลอดภัย

 

          ในการปฏิบัติงานของพนักงานใกล้แหล่งความร้อน เช่น หน้าเตาอบ เตาหลอม หรือในที่ที่รังสีจากแสงแดดส่องถึง หรือแม้แต่การระบายอากาศไม่ดีพอ โอกาสที่พนักงานจะเกิดความอ่อนเพลีย เสียสุขภาพ และผลงานไม่ดีเท่าที่ควรย่อมเกิดขึ้นได้ บริเวณที่กล่าวมานี้หากทำการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์อาจได้ค่าอุณหภูมิที่ไม่ร้อนจนเป็นปัญหา หากแต่ความรู้สึกร้อนของมนุษย์นั้นไม่ได้แปรตามอุณหภูมิอย่างเดียว แต่ขึ้นกับตัวแปรอื่น ๆ อีก เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ และค่าการแผ่รังสีความร้อน

 

           การประเมินอันตรายจากรังสีความร้อนต้องอาศัยการวัดด้วย Heat Stress Meter ซึ่งในปัจจุบันราคาถูกลงมากจนมีแนวโน้มว่าโรงงานแต่ละแห่งสามารถมีไว้ประจำในแผนก จป. เพื่อตรวจวัดจัดทำรายงานความปลอดภัยได้ จึงขอแนะนำ REED รุ่น SD-2010 Heat Stress Meter แบบพกพาที่ใช้งานง่าย ราคาถูก มีฟังก์ชั่นการตรวจวัดต่อเนื่อง และบันทึกผลการวัดเป็น Data Logging ลงใน SD Memory Card เพื่อจัดทำรายงานได้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

 

 • วัดและแสดงค่า อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ รังสีตรง รังสีแผ่ พร้อมค่า WBGT
 • เลือกดูค่า In/Out ของ WBGT ได้ทั้งแบบรวม หรือตัดค่ารังสีตรง
 • แสดงค่า Black Globe Temp (TG) เพื่อประเมินค่ารังสีสะท้อนพื้นผิว
 • แสดงค่า อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิกระเปาะเปียก อุณหภูมิกระเปาะแห้ง
 • ตั้งค่าการเตือนของ WBGT เพื่อให้ส่งเสียงเตือนอันตรายเมื่อเกินระดับที่ตั้งไว้
 • ค้างค่าการวัด และแสดงค่า Min/Max ได้
 • บันทึกผลการวัดลงใน SD Card พร้อมประทับวัน/เวลาที่บันทึก
 • ไม่ต้องการซอฟต์แวร์ใดๆ เพราะข้อมูลใน SD Card สามารถอ่านด้วย Excel ได้โดยตรง
 • มีพอร์ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้ง RS-232 และ USB
 • หน้าจอมีไฟดูค่าในที่มืด แสดงอุณหภูมิได้ทั้ง C และ F
 • ตัวเครื่องมาพร้อม Black Globe ทองเหลือง เซนเซอร์ต่าง ๆ และกระเป๋าใส่เครื่อง
 • NIST Certificate เป็น Option

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :

คุณสารกิจ 08-1641-8438, คุณสิทธิโชค 08-4710-7667บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003
http://www.measuretronix.com, E-mail: info@measuretronix.com

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด