เนื้อหาวันที่ : 2016-04-08 18:23:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1850 views

          วงจรนับขึ้น 2 หลัก แบบใช้อินฟราเรด จะออกมาในลักษณะกึ่งวงจรสวิตช์เซนเซอร์ วงจรแบ่งเป็น 2 ส่วน วงจรภาคส่งจะเป็นตัวสร้างสัญญาณความถี่ โดยสามารถปรับความถี่ได้ที่ VR1 เพื่อให้ภาครับสามารถรับได้ดีที่สุด โดยภาครับจะรับสัญญาณ Infrared ซึ่งส่งมาจากภาคส่ง เมื่อวัตถุผ่านสัญญาณ Infrared ตัวรับ Infrared จะสร้างสัญญาณ Plus ส่งมาที่วงจร Counter เพื่อทำการนับขึ้นทีละ 1 โดยสามารถนับได้ตั้งแต่ 00-99 และสามารถนับเพิ่มได้โดยต่อรวมกับ PK-2020 และใช้แหล่งจ่ายไฟ 2 ชุด คือ 5VDC สำหรับภาครับ และ 12 VDC สำหรับภาคส่ง

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สำนักงานใหญ่บ้านหม้อ
โทรศัพท์ 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 หมายเลข) โทรสาร 0-2226-4020
สาขาเซียร์รังสิต
โทรศัพท์ 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข) โทรสาร 0-2992-7380
http://www.myNPE.com, E-mail:mynpe@mynpe.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด