เนื้อหาวันที่ : 2015-10-21 16:43:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 793 views

กองบรรณาธิการ

 

               โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เผย ย่างก้าวแห่งความก้าวหน้า 25 ปี ยังตั้งเป้ามุ่งเดินหน้าสร้างโรงงานประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงงานอันดับ 1 ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากกลยุทธ์จัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของชไนเดอร์ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานแบบยั่งยืนทั้งโรงงาน พร้อมเดินหน้าในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้างอย่างต่อเนื่อง คว้ามาตรฐานสากลและรางวัลมากมาย นำร่องโชว์เคสให้ผู้ผลิตจากประเทศอื่นได้ศึกษาเชิงเทคโนโลยี และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 

               มร.เซดริค ดาร์มัว ผู้อำนวยการโรงงาน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย กล่าวว่า โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เริ่มสายการผลิตในปี 2533 มาจวบจนวันนี้ 25 ปี เราได้มีการการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้งาน ทั้งในส่วนที่ให้พนักงานควบคุม และระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่แม่นยำในความละเอียดถึงหน่วยไมครอน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ ทางด้านระบบสายการผลิต เราผสานทั้งในแบบกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ และระบบอัตโนมัติที่ให้ความแม่นยำ เพื่อช่วยในการประกอบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การเชื่อมสายไฟด้วยแสงเลเซอร์ การบรรจุชิ้นส่วนเล็ก ๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงกระบวนการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นใช้งานได้จริงก่อนถึงมือลูกค้า ซึ่งให้ความแม่นยำในการตรวจสอบผลถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าสามารถเชื่อใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานเช่นเดียวกันทั่วโลก”

 

               มร.เซดริค เผยต่อว่า “ในส่วนของการจัดการพลังงาน เรายังคงเดินหน้าขับเคลื่อนในทุกปี ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ล่าสุดทางโรงงานฯ ได้ติดตั้งโซลาร์รูฟ ที่หลังคาลานจอดรถ ให้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 20 กิโลวัตต์ ช่วยในการประหยัดพลังงานในช่วงเวลากลางวันได้ถึง 168,017 บาท ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมล่าสุด โรงงานสามารถลดการใช้พลังงานทั้งโรงงานเฉลี่ยได้สูงถึง 5-15 เปอร์เซ็นต์ เราประสบความสำเร็จในการประหยัดพลังงานเฉลี่ยได้ถึง 221 เมกะวัตต์ต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เฉลี่ย 128 ตันต่อปี”

 

 

               โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green Industry Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นใบรับรองภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จากความมุ่งเน้นในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 

               นายชาติชาย โพธิวร ผู้จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยว่า “ความสำเร็จของเราในวันนี้ มีส่วนผสมหลักอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ เทคโนโลยี วิสัยทัศน์ในเชิงนโยบาย และที่สำคัญที่สุดคือ ความเป็นทีมเวิร์คของพนักงานทุกคน ที่ผลักดันให้โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ได้เป็นโรงงานอันดับ 1 ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก ของโรงงานชไนเดอร์ฯ ทั้งหมดในภูมิภาคนี้ และได้รับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 มาตรฐานสากลด้านบริหารจัดการคุณภาพ ISO 14001 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม OHSAS 18001 มาตรฐานด้านระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และล่าสุด ISO 50001 มาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน รวมไปถึงรางวัลต่าง ๆ ที่เป็นรับรองถึงประสิทธิภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงาน

ทั้งนี้ ทางโรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ให้ความใส่ใจกับระบบความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งยวด ทางโรงงานฯ จะไม่มีการผ่อนปรนต่อเหตุอันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางโรงงานได้ดำเนินการมาตรการหลัก คือ การใส่ระบบป้องกันความปลอดภัยในเครื่องจักรทุกตัว มีการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน รวมถึง การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา เพราะทางโรงงานฯ มุ่งมั่นที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อพนักงานทุกคน

 

 

               จากการดำเนินการต่าง ๆ ทำให้ทางโรงงานฯ ได้รับรางวัลทั้งรางวัลสากล และรางวัลในประเทศ รางวัลสากล ที่ได้รับ ประกอบด้วย 1) รางวัล Perfect Record Award (2014) เป็นรางวัลจากการประกอบกิจการ โดยไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 2) รางวัล Million work Hours Award (2013 - 2014) เป็นรางวัลจากการปฏิบัติงานมากกว่า 1 ล้านชั่วโมง และไม่เกิดอุบัติเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น 3) รางวัล Occupational Excellence Achievement Award เป็นรางวัลด้านผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งได้จาก National Safety Council ประเทศสิงคโปร์

               สำหรับรางวัลในประเทศไทย ประกอบด้วย 1) รางวัล CSR–DIW Awards รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี 2557จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 2) รางวัลด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย รางวัล Occupational Health and Safety Award และรางวัล Zero Accident Award จากสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นรางวัลที่สถานประกอบการดำเนินการโดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

               จากความสำเร็จเหล่านี้ ทำให้โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค บางปู เป็นโรงงานต้นแบบที่โรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค จากประเทศอื่น ๆ เข้ามาศึกษาเรื่องระบบการผลิตอยู่เป็นประจำ รวมไปถึงลูกค้าหลายรายเดินทางมาศึกษาดูงานที่นี่ และเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค อย่างต่อเนื่องทุกปี

              “ความตั้งใจของผมในการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการเพิ่มผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการผลิตและการจัดการพลังงานควบคู่กันไป ที่สำคัญ เราต้องมีการเพิ่มความมีจิตอาสาของพนักงานในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำแค่เพื่อองค์กร แต่เพื่อโลกของเรา” มร.เซดริค กล่าวทิ้งท้าย

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด