เนื้อหาวันที่ : 2016-03-02 15:41:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1824 views

          Fluke Connect®  คือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการการบำรุงรักษาล่วงหน้า ทำให้การจัดการข้อมูลและการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือวัด, ซอฟต์แวร์ และโมบายดีไวซ์-สมาร์ทโฟน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการทำงานร่วมกันระหว่างสมาร์ทโฟนและเครื่องมือวัดหลายชนิดร่วมกัน เช่น การใช้งาน Fluke TiS55 กล้องถ่ายภาพความร้อนและ Fluke 376FC แคลมป์มิเตอร์ จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ความร้อนและกระแสมอเตอร์ได้พร้อม ๆ กัน ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาบริหารทรัพยากรตามมาตรฐาน ISO50000 และ ISO50001 การจัดการทรัพยากร ด้วยซอฟต์แวร์ Fluke Connect®

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2884-9210 โทรสาร 0-2884-9214
http://www.es.co.th, E-mail: info@es.co.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด