เนื้อหาวันที่ : 2015-10-20 14:31:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1331 views

               วัดค่า Ground Impedance ของกราวน์ในระบบ Ground System ความละเอียดสูงสุดถึง 0.01Ω สามารถอ่านค่า Ground Voltage, Ground Inductance และ Ground Loop Resistance ได้ วัดค่า Leakage Current ที่อยู่ในสายกราวน์ได้ มีระบบเตือนป้องกันในกรณีที่มีแรงดันในกราวน์สูงผิดปกติ มีระบบสามารถทำ Recalibration เองได้ หน้าจอแสดงผล OLED สว่างชัดในทุกสภาพแสดง สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ Android Tablet ผ่านระบบ Bluetooth ได้ สามารถบันทึกค่าวัดได้ และนำค่าวัดไปทำรายงานผลผ่านโปรแกรม Dataview

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

บริษัท แอสราส จำกัด

โทรศัพท์ 0-2277-9969, 0-2692-3980-1

โทรสาร 0-2692-3978, 0-2277-0995

http://www.asras.com, E-mail: sales@asras.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด