เนื้อหาวันที่ : 2016-02-09 18:39:44 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1526 views

          Impactline Flow Meters ได้ถูกนำไปใช้วัดอัตราการไหลของ Slurries ต่อไปนี้อย่างได้ผลถึงแม้ Flow Meters หลาย ๆ แบบในตลาด เช่น Electromagnetic Flow Meters, Coriolis Flow Meters, Ultrasonic Flow Meters และ Laser Doppler Flowmeters จะมีปัญหาในการวัดอัตราการไหลของ Slurries ดังกล่าวอยู่บ้างก็ตาม Slurries ที่ว่านี้ได้แก่

 

  1. Slurries ที่ประกอบด้วยก้อนวัสดุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.-60 มม. กับของเหลว (ตัวอย่างเช่น ในโรงงานยางสังเคราะห์)
  2. Slurries ที่ประกอบด้วยผงที่มี Conductivity ต่ำ หรือ ก้อนวัสดุกับของเหลว (ตัวอย่างเช่น ในโรงงานเคมี)
  3. Slurries ที่ประกอบด้วยผงขัดที่กัดผิวได้รุนแรงหรือก้อนวัสดุกับของเหลว (ตัวอย่างเช่น ในโรงงานเคมี)
  4. Slurries ที่ประกอบด้วยวัสดุกัดกร่อนที่รุนแรงที่มี Ionization Tendency สูง (ตัวอย่างเช่น ในโรงงานทำ Nonferrous Metal ให้บริสุทธิ์)

 

 

รูปนี้คือ Impact Line Flow Meter ที่ติดตั้งอยู่ที่โรงงานยางสังเคราะห์แห่งหนึ่ง เพื่อวัดอัตราการไหลของ Slurries ที่ประกอบด้วยวัสดุชิ้นใหญ่กับของไหลที่มีการกัดกร่อน :

Transmitter: Model ILE-61

Measurement Range: 0-5 t/h – 0-30 t/h

 

 

หลักการทำงานของ Impactline Flow Meter :

 

          Slurries และวัสดุที่เป็นผง และของแข็งจำนวนมากที่ปล่อยออกมาจาก Feeder จะตกลงตามธรรมชาติจากความสูงที่คงที่ผ่าน Flow Stabilizer และทำให้เกิดแรงกระแทกที่เป็นสัดส่วนกับอัตราการไหลโดยน้ำหนักของวัสดุลงบน Sensing Plate แรงกระแทกส่วนที่แตกไปตามแกนนอนจะถูกตรวจจับด้วย Transmitter และ Receiver จะอ่านค่าอัตราการไหลออกมา และส่งสัญญาณ Output (4-20mA) ออกไปใช้งานต่อไป

 

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
บริษัท พิศนุการช่าง จำกัด
(คุณสุรวิทย์ เที่ยงธรรม)
โทรศัพท์ 0-2248-2896-98 โทรสาร 0-2642-9220
E-mail: PIsales@pisanu.co.th, www.pisanu.co.th

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด