เนื้อหาวันที่ : 2016-01-19 15:32:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2384 views

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

 

 

การปนเปื้อนของน้ำในน้ำมัน ทำความเข้าใจพฤติกรรม
ผลกระทบในงานต่าง ๆ พร้อมเครื่องมือตรวจวัด
เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

รุ่นใหม่ Vaisala MHT410
วัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับการมอนิเตอร์คุณภาพน้ำมันระบายความร้อนแบบออนไลน์

  

    

 

Vaisala MMT330 แบบทรานสมิตเตอร์
วัดค่าอุณหภูมิและความชื้น
ของน้ำมันได้หลายชนิด

 

  

 

Vaisala MMT310
ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย
วัดความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันต่อเนื่อง

 

 

 

Vaisala MMT162
รุ่นสำหรับติดตั้งในเครื่องมือ OEM
วัดความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมัน แบบออนไลน์

 

 

 

Vaisala MM70 แบบพกพา
สำหรับการสุ่มวัดความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมัน
ในไซต์งานต่าง ๆ ได้สะดวก

 

 

 

 

 

สนใจติดต่อ:

 

คุณวิชัย 08-1934-2570, wichai@measuretronix.com

 

 

ทำไมต้องวัดความชื้นในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

 

          หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเป็นองค์ประกอบส่วนที่สำคัญในระบบกริดจ่ายไฟฟ้า เมื่ออายุใช้งานเพิ่มขึ้น, ภาระไฟฟ้าสูงขึ้น, ระบบเน็ตเวิร์กล่ม ย่อมมีผลกระทบต่อหม้อแปลงไฟฟ้า สร้างความเสียหาย และเพิ่มความเสี่ยงที่หม้อแปลงจะล้มเหลวหรือไฟดับอย่างคาดการณ์ไม่ได้

 

 • ระดับของไฮโดรเจน และอัตราการเปลี่ยนแปลง บ่งบอกถึงความรุนแรงของความเสียหาย
 • ความชื้นมีผลกระทบโดยตรงต่ออายุใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาพความเป็นฉนวนไฟฟ้าของน้ำมัน และกระดาษฉนวน ซึ่งระดับความชื้นนี้อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

          การเฝ้าตรวจระดับไฮโดรเจนและความชื้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยโพรบวัดติดตั้งที่ตัวหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นก้าวแรกของการยืดอายุให้กับหม้อแปลงไฟฟ้า ผ่านการจัดทำขบวนการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม (Total Cost of Ownership) ของการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า

 

 

ความชื้นในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

 

 • น้ำมันในหม้อแปลงไฟฟ้า

 

          ลักษณะโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วยขดลวดหม้อแปลงพันรอบฉนวนกระดาษจุ่มอยู่ในน้ำมันที่เป็นตัวช่วยเพิ่มความเป็นฉนวนและระบายความร้อน ฉนวนกระดาษนี้ต้องแห้งสนิท มิฉะนั้นจะเกิดการ Breakdown (ประกายไฟ) ได้

 

 

 

 

          ฉนวนกระดาษมีคุณสมบัติดูดซึมน้ำจากน้ำมันหม้อแปลงได้ ซึ่งน้ำมันก็ดูดซับน้ำมาจากการสัมผัสอากาศอีกทอดหนึ่ง ในกรณีที่เกิดอากาศรั่วเข้าไปในระบบได้ และความชื้นในกระดาษอีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากอายุของฉนวนกระดาษ การทราบความแห้งของกระดาษฉนวนช่วยให้

 

 • หลีกเลี่ยงการ Breakdown ของระบบ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา

 

          โดยที่ความแห้งของน้ำมันสัมพันธ์กับความแห้งของกระดาษ ในทางปฏิบัติจึงวัดความชื้นในน้ำมันแทน ซึ่ง

 

 • ความชื้นที่เพิ่มมากทันทีทันใด แสดงถึงอากาศรั่วเข้ามาในระบบ
 • เมื่อระดับความชื้นเพิ่มขึ้นจนถึงขีดอันตราย ต้องหยุดเพื่อแก้ไข

 

 

ความสามารถในการรับการปนของน้ำในน้ำมัน

 

          ของเหลวทุกชนิดมีความสามารถในการรับการปนอยู่ของน้ำได้ ปริมาณน้ำสูงสุดที่ของเหลวแต่ละชนิดสามารถรองรับได้ในรูปสารละลาย เรียกว่า จุดอิ่มตัว เมื่อของเหลวถึงจุดอิ่มตัวแล้วจะไม่สามารถรับน้ำได้เพิ่มเติมอีก ปริมาณน้ำส่วนที่เพิ่มเข้าไปจะแยกตัวออกมาเป็นชั้นต่างหาก ซึ่งน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ชั้นของน้ำจึงอยู่รวมตัวอยู่ใต้น้ำมัน

 

 

 

 

 

 

สถานะของน้ำที่ปนอยู่ในน้ำมันเป็นไปได้ดังนี้

 

 • ในรูปของการละลาย คือโมเลกุลของน้ำแวดล้อมด้วยโมเลกุลของน้ำมัน
 • ในรูปหยดน้ำที่แยกตัวออกมา นั่นคือ โมเลกุลของน้ำมีความหนาแน่นมากจนสัมผัสรวมตัวกันเป็นหยดน้ำแล้วแยกชั้นออกมาจากน้ำมัน
 • ในรูปของการ Emulsion ซึ่งเกิดจาก
  • มีแรงที่ทำให้ผสมปนกัน หรือมีสารช่วยผสม Emulsifiers
  • ปรากฏเป็นสีขุ่น ๆ

 

 

 • หน่วยวัดความชื้นในน้ำมัน

  

          หน่วยของการวัดปริมาณน้ำในน้ำมันที่นิยมใช้กันแต่เดิม คือ ppm (Parts per Million) ซึ่งเป็นการนิยามความชื้นจากอัตราส่วนปริมาตรหรือมวลของน้ำต่อน้ำมัน

 

           โดยปริมาตร: 1 ppm(v)water = 1 ml ของน้ำ/1 m3 ของน้ำมัน

 

หรือ

 

          โดยมวล: 1 ppm(w)water = 1 g ของน้ำ/1000 kg ของน้ำมัน

 

          เมื่อวัดค่า ppm ของน้ำในน้ำมันได้ ก็สามารถรู้ปริมาณน้ำสุทธิได้ อย่างไรก็ตาม การวัดค่าเป็น ppm มีข้อจำกัดที่สำคัญ คือ ไม่สามารถดูความเปลี่ยนแปลงของจุดอิ่มตัวของน้ำมันได้ กล่าวอีกอย่างก็คือ ในระบบของน้ำมันที่มีพลวัตซึ่งจุดอิ่มตัวเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ค่า ppm ที่วัดได้ไม่สามารถบอกได้ว่าความชื้นนั้นเข้าใกล้จุดอิ่มตัวมากน้อยเพียงใด นี่จะเป็นเรื่องที่วิกฤติมากหากว่าในความเป็นจริงปริมาณน้ำเข้าใกล้จุดอิ่มตัว ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเลยจุดอิ่มตัวจนน้ำแยกชั้นออกจากน้ำมัน

  

 

 

 

 

           ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อใช้การวัดความชื้นในหน่วย Water Activity (aw)

 

 

 • Water Activity (aw) คืออะไร

 

          Water Activity คือ ปริมาณของน้ำที่มีในสสารเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำสูงสุดที่สสารนั้นรับได้ หรือ

 

               aw = p/p0

 

          เมื่อ p คือ ความดันไอบางส่วนของน้ำเหนือสสาร

 

                p0 คือ ความดันไออิ่มตัวของน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน

 

          จะเห็นว่าค่า aw จะแปรตามค่าจุดอิ่มตัว ค่า aw จึงเปลี่ยนแปลงเป็นฟังก์ชั่นตามปริมาณน้ำที่แท้จริงในน้ำมัน นั่นคือเปลี่ยนตามปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือระเหยออกจากน้ำมัน ดังนั้น aw จึงแสดงช่วงห่างจากจุดอิ่มตัวได้อย่างแท้จริง

 

 

ความชื้นส่วนเกินในน้ำมันหล่อลื่น

 

          น้ำที่แยกตัวออกจากการละลายจะขัดขวางฟิล์มน้ำมันที่จะเคลือบผิวโลหะในจุดที่ต้องการการหล่อลื่น เช่น แบริ่ง ทำให้ความสามารถในการหล่อลื่นของน้ำมันลดลง

 

 

 

 

          ปัญหาหลัก ๆ ที่เกิดจากน้ำ พอจะจำแนกได้ดังนี้ :

 

 1. ทำลายสารปรุงแต่งต่าง ๆ ในน้ำมัน ทำให้คุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
 2. เกิดฟอง (Cavitation)
 3. กัดกร่อน
 4. เพิ่มการสึกหรอ
 5. ความร้อนเพิ่มเป็นจุด ๆ จากการเสียดสี และการระบายความร้อนไม่ดี

 

          น้ำยังเป็นสาเหตุของการเติบโตของจุลินทรีย์ในน้ำมัน ซึ่งจะไปย่อยสลายสารไฮโดรคาร์บอน

 

 • การย่อยสลายให้สารที่เป็นกรด -> pH ลดลง -> เร่งการกัดกร่อน
 • จุลินทรีย์ในน้ำมันทำให้เกิดเมือกหรือแผ่นตะกอนอุดตันในไส้กรองและวาล์วต่าง ๆ

 

 • ผิวโลหะกร่อนจากน้ำที่ปนอยู่ในน้ำมัน

 

 

 

 

ผลของความชื้นที่มีต่อแรงดัน Breakdown ของหม้อแปลงไฟฟ้า

 

          ในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่มีการใช้น้ำมันในการส่งผ่านความร้อนและเป็นฉนวนไฟฟ้าร่วมกับกระดาษที่หุ้มระหว่างขดลวด แรงดันเบรกดาวน์ (หรือความทนทานต่อความเค้นทางไฟฟ้าของฉนวน) เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญตัวหนึ่งของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะถูกวัดค่าเมื่อมีการนำหม้อแปลงไปใช้งาน และจะต้องมีการเฝ้าตรวจวัด โดยการสุ่มวัดเป็นระยะตลอดอายุการใช้งาน

 

 

 

 

          มีผลการศึกษาและรายงานชี้ว่า แรงดันเบรกดาวน์นั้นถูกกระทบเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย เช่น ความชื้น, อนุภาค, ความเป็นกรด และความดัน และจากการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงดันเบรกดาวน์ต่อความชื้น ด้วยชุดตัวอย่างน้ำมัน เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเฝ้าตรวจวัดความชื้นแบบออนไลน์

 

 

 

 

          จากผลการทดลองจะพบว่าที่ความชื้นต่ำกว่า 20% แรงดันเบรกดาวน์ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่ที่ความชื้นสูงกว่า 20% แรงดันเบรกดาวน์จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

 

Vaisala ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับโลก

 

          Vaisala อยู่ในประเทศฟินแลนด์ เป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1936 ในช่วง 40 ปีหลัง ได้มุ่งความสนใจมาที่ความต้องการในกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยได้ผลิตเซนเซอร์วัดความชื้นในน้ำมันที่กลายเป็นมาตรฐานทั่วโลกในด้านอุตสาหกรรม โซลูชั่นในงานวัดความชื้นของ Vaisala ได้รับความเชื่อถือมายาวนานกว่า 20 ปี ยาวนานกว่าบริษัทใด ๆ ในอุตสาหกรรม

 

 

HUMICAP® Technology

 

          Vaisala ได้พัฒนาเทคโนโลยีในการวัดความชื้นในน้ำมันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมา คือ HUMICAP® เซนเซอร์ อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ สามารถวัดค่าได้ทันที โดยไม่ต้องนำตัวอย่างไปเข้าห้องแล็บ จึงวัดปริมาณน้ำในน้ำมันในเวลาจริง และบอกได้ถึงสภาพปัญหาในขณะนั้น และไม่ขึ้นกับชนิดน้ำมัน

 

 

 

 

          ตัวเซนเซอร์ HUMICAP มีโครงสร้าง 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นฐานแก้ว, อิเล็กโทรดขั้วล่าง, ชั้นของโพลิเมอร์ที่ไวต่อน้ำ และอิเล็กโทรดขั้วบนที่มีรูพรุน ชั้นโพลิเมอร์ฟิล์มบางทำหน้าที่ทั้งรับและปล่อยน้ำ เมื่อความชื้นโดยรอบเปลี่ยนแปลง โมเลกุลของน้ำจะเคลื่อนไปมาผ่านโพลีเมอร์ จนกระทั่งความชื้นระหว่างโพลิเมอร์กับน้ำมันสมดุล

          เมื่อความชื้นเปลี่ยน ค่าคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของชั้นฟิล์มโพลิเมอร์จะเปลี่ยนไป ทำให้ค่าคาปาซิแตนซ์ระหว่างของเซนเซอร์เปลี่ยนแปลง และแปลงมาเป็นค่า Water Activity ได้ โดยที่โมเลกุลของน้ำมันหรือสารปรุงแต่งอื่น ๆ ไม่สามารถทะลุผ่านอิเล็กโทรดได้ เอาต์พุตของเซนเซอร์จึงไม่ขึ้นกับชนิดของน้ำมัน

 

 

Vaisala MHT410
เครื่องวัดความชื้น
, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ
ในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า แบบทรานสมิตเตอร์

 

          เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ แบบทรานสมิตเตอร์ จาก Vaisala รุ่น MHT410 สำหรับงานเฝ้าตรวจคุณภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์

 

 

 

 

          Vaisala MHT410 เป็นทรานสมิตเตอร์วัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ที่ใช้ในการเฝ้าตรวจคุณภาพความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์ โดยมีโพรบวัดที่ออกแบบเฉพาะ ให้ความแม่นยำในการวัด และแสดงข้อมูลแนวโน้มของสุขภาพหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังได้ในเวลาจริง (Real Time)

 

 • แสดงข้อมูลของสภาพน้ำมันเมื่อเกิดความผิดปกติ
 • ช่วยในการตัดสินใจทำการซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้ทันท่วงที ก่อนเกิดการชัตดาวน์หรือไฟดับ ที่มีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่สูงกว่ามาก

 

 

 

 

คุณสมบัติของ Vaisala MHT410

 

 • ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพความเป็นฉนวนไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงแบบออนไลน์
 • ตรวจวัดที่น้ำมันโดยตรง ไม่ต้องใช้ปั้ม, แผ่นเยื่อกั้น, หรืออื่น ๆ
 • เซนเซอร์วัดความชื้นและไฮโดรเจน สัมผัสกับน้ำมันในหม้อแปลงโดยตรง
 • รับรู้ข้อมูลคุณภาพน้ำมันหม้อแปลงในเวลาจริง (Real Time) ตลอดเวลา
 • รู้ข้อมูลสภาพหม้อแปลงในสถานการณ์ที่เกิดความผิดปกติ
 • ตัวทรานสมิตเตอร์มีขนาดกะทัดรัด, ทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP66
 • อินพุตและเอาต์พุตแยกจากกันทางไฟฟ้า, ทนทานต่อการรบกวนทางไฟฟ้า (EMC)
 • โพรบวัดปรับระยะให้เหมาะกับหม้อแปลงขนาดต่าง ๆ กันได้

 

 

เทคโนโลยีการวัดค่าที่เชื่อถือได้

 

          Vaisala MHT410 ใช้วิธีการการวัดค่าความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ โดยตรงในน้ำมันที่หม้อแปลง ด้วยเซนเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีไม่ต้องมีแผ่นเยื่อกั้น (Non-membrane) จึงวัดค่าได้แม่นยำทั้งในขณะที่มีความดันสูงเกินหรือต่ำเกิน โพรบแต่ละตัวผ่านการทดสอบที่ความดันค่าต่าง ๆ แล้ว ด้วยความการออกแบบให้มีความทนทานและเชื่อถือได้สูง จึงไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนความผิดพลาดการวัดอีกต่อไป

 

 

 

 

ข้อดีของเซนเซอร์วัดความชื้นและไฮโดรเจนสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

 

 • ความชื้นที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงสามารถตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโพรบที่ปรับความลึกได้
 • การวัดไฮโดรเจนโดยไม่มีแผ่นเยื่อกั้น จึงไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องคอยดูแลหรือเปลี่ยนใหม่ จึงทนทานและเชื่อถือได้สูง เซนเซอร์ไม่มีการเสื่อม ตามการใช้งานจึงไม่ต้องเปลี่ยนใหม่เช่นกัน

 

 

ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

 

          Vaisala MHT410 มีโพรบที่วัดค่าพารามิเตอร์สำคัญ 3 อย่างในตัวเดียว สามารถติดตั้งบนตัวหม้อแปลงไฟฟ้าได้ง่ายด้วยคนเดียว ภายในไม่กี่นาที

 

 

 

 

 • อุปกรณ์ชิ้นเดียว ติดตั้งครั้งเดียว
 • ปรับความลึกของปลายโพรบให้เหมาะกับขนาดวาล์วได้ เพื่อให้สัมผัสกับน้ำมันที่วัดโดยตรง ไม่จำเป็นต้องปรับตั้งค่าใดๆ

 

 

ทนทานสูง เชื่อถือได้ระยะยาว

 

          Vaisala MHT410 ไม่ต้องมีปั๊ม, สายยาง, แบตเตอรี่, วาล์ว, แผ่นเยื่อกั้น หรือชิ้นส่วนที่อ่อนไหวใด ๆ ที่อาจจะชำรุดเสียหายได้

 

 

 

 

          มีความทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้กว้าง, การสั่นสะเทือน และสภาพแวดล้อมที่ทารุณ ตัวถังโลหะที่กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP66 พร้อมซีลด์ป้องกันสภาพอากาศ อีกทั้งยังทำงานได้ในสภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูง (EMC Tolerance) โดยการ Isolate จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมด และทำงานได้แม้ไฟฟ้าถูกตัดในช่วงสั้น ๆ

 

 

เครื่องวัดความชื้นในน้ำมันรุ่นอื่น ๆ จาก vaisala

 

          Vaisala ยังมีเครื่องวัดความชื้นในน้ำมันหลายรุ่น ที่เหมาะกับการใช้งานลักษณะต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม

  

 

Vaisala MMT330 Series
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบทรานสมิตเตอร์ในน้ำมัน มีจอในตัว

 

  

 

 

          ทรานสมิตเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันที่ใช้เทคโนโลยี HUMICAP® ที่วัดค่าได้รวดเร็ว เชื่อถือได้สูง สำหรับการเฝ้าวัดแบบออนไลน์และใช้เป็นตัวควบคุมตัวแยกน้ำ (Separators) และลดความชื้นน้ำมัน (Oil Driers) ให้ทำงานเฉพาะเวลาที่ต้องการ

 

คุณสมบัติเด่น

 

 • สามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นของน้ำมันได้หลายชนิด เช่น น้ำมันพืช, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ใช้วัดแบบต่อเนื่อง และใช้เป็นตัวควบคุมได้
 • ความแม่นยำสูง ทนทาน มีเสถียรภาพเชื่อถือได้ระยะยาว
 • มีรุ่นความดันสูง (MMT332), รุ่นใช้ที่แคบ (MMT33), และรุ่นติดตั้งที่ท่อส่ง (MMT338)
 • ติดตั้งด้วย Ball Valve ไม่ต้องชัตดาวน์โปรเซส
 • เก็บบันทึกข้อมูลในตัว มี (Data Logging) ดูค่าวัดย้อนหลังได้นานกว่า 4 ปี
 • เชื่อมต่อ LAN และ WLAN ได้ (อุปกรณ์เสริม)
 • มาพร้อม NIST Traceable Calibration Certificate

 

 

 

 

Vaisala MMT310 Series
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมัน ขนาดเล็ก ไม่มีจอ

 

 

 

 

          เป็นทรานสมิตเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมัน สำหรับวัดค่าต่อเนื่องแบบออนไลน์ รุ่น MMT318 มีโพรบปรับระยะได้ ใช้กับชุด Ball-valve เพื่อเสียบหรือถอดโพรบได้โดยไม่ต้องถ่ายน้ำมันก่อน และรุ่น MMT317 มีโพรบขนาดเล็กทนความดัน มีข้อต่อ Swagelok และตัวครอบบังฝนเป็นอุปกรณ์เสริม

 

คุณสมบัติเด่น

 

 • วัดความชื้นในน้ำมันต่อเนื่อง ที่มีเชื่อถือได้สูงในระยะยาว
 • ใช้เซนเซอร์ HUMICAP® ที่ได้รับการยอมรับมากว่า 15 ปี
 • เหมาะสำหรับการวัดในน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ทนทานยอดเยี่ยมต่อการเปลี่ยนแปลงความดันและอุณหภูมิที่กว้าง
 • วัดความชื้นได้ทั้งค่าเป็น Water Activity และ ppm
 • ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ไม่มีจอ
 • มาพร้อม NIST Traceable Calibration Certificate

 

 

Vaisala MM70
เครื่องมือวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันชนิดพกพา

 

 

 

 

          Vaisala MM70 เป็นเครื่องมือวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันชนิดพกพา มีความแม่นยำสูง อ่านค่าได้ต่อเนื่อง สามารถทราบค่าปริมาณน้ำในน้ำมันได้เลยโดยไม่ต้องนำตัวอย่างน้ำมันไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวัดมีความเสถียรและเชื่อถือได้ในระยะยาว

 

คุณสมบัติเด่น

 

 • แสดงผลที่หน้าจอได้ 3 ค่า คือ ค่า aw (Water Activity), อุณหภูมิ (oC) และปริมาณของน้ำในน้ำมัน H2O (ppm)
 • เลือกแสดงผลเป็นกราฟเพื่ออ่านค่าความต่อเนื่องของการวัด
 • บันทึกข้อมูลได้ถึง 2,700 ค่า และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ตัวเครื่องและโอนถ่ายข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
 • มีอนาล็อกเอาต์พุตเพื่อนำไปใช้งานในส่วนของการควบคุมภายในระบบ
 • สามารถเพิ่มความยาวของสายได้ถึง 10 เมตร จากความยาวปกติ (1.9 เมตร)
 • ตัวเครื่องสามารถป้องกันฝุ่นละอองและความชื้นได้ เป็นไปตามมาตรฐาน IP65 (NEMAK)
 • ใช้แบตเตอรี่ไฟชนิด NiMH Battery Pack สามารถชาร์จไฟได้ หรือใช้ Alkalines AA 4 ก้อน
 • มีชุด Ball Valve เพื่อความสะดวกในการวัด โดยไม่ต้องถ่ายน้ำมันทิ้ง
 • มาพร้อมกับใบรับรองผลการสอบเทียบ NIST ซึ่งสามารถสอบย้อนกลับได้

 

  

Vaisala MMT162
เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันขนาดกะทัดรัด สำหรับงาน
OEM

 

 

 

 

 

          เป็นทรานสมิตเตอร์ขนาดเล็กสำหรับติดตั้งในงาน OEM ใช้เซนเซอร์ HUMICAP® วัดความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันแบบต่อเนื่องออนไลน์ เชื่อถือได้สูง

 

คุณสมบัติเด่น

 

 • วัดความชื้นแบบต่อเนื่องในน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
 • ทนทานต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงความดันและอุณหภูมิ
 • ใช้เซนเซอร์ HUMICAP® ที่เชื่อถือได้
 • วัดค่าเป็น Water Activity และ ppm ได้
 • ขนาดกะทัดรัด สำหรับติดตั้งระบบ OEM ได้สะดวก
 • เอาต์พุตดิจิตอล RS-485 พร้อม MODBUS
 • มี NIST Traceable Calibration Certificate

 

 

Vaisala ยังมีเครื่องวัดด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งในงานอุตสาหกรรม, งานสิ่งแวดล้อม, งานวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ที่มีคุณภาพและความเชื่อถือได้สูง

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

คุณวิชัย : 08-1934-2570

E-mail:wichai@measuretronix.com

 

 

 

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003

http://www.measuretronix.com

E-Mail: info@measuretronix.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด