เนื้อหาวันที่ : 2016-01-14 14:49:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2685 views

          ในอดีตที่ผ่านมาเจ้าของ PRV มีความยากลำบากและต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการเฝ้าติดตามการปล่อยให้เหตุการณ์เกี่ยวกับความดันสูงเกินเกิดขึ้นและเล็ดลอดไปโดยตรวจจับไม่ได้ สิ่งที่โรงงานแปรรูปสมัยใหม่ต้องการก็คือ Pressure Relief Valves ที่มีเสียงด้วย Farris Engineering มีความภูมิใจที่จะแนะนำ Relief Valve ที่ทำหน้าที่เฝ้าติดตามแบบไร้สายตัวแรก นั่นก็คือ SmartPRV

          เทคโนโลยี SmartPRV จะให้ข้อมูลป้อนกลับ (เวลาที่เกิดเหตุการณ์และระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ์) ทุกครั้งที่ Pressure relief valve ทำงานโดยใช้ Position monitor แบบไร้สายของ Fisher  บัดนี้โรงงานต่าง ๆ สามารถจะบันทึกและประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความดันสูงเกินได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โรงงานของท่านจะได้รับการเฝ้าติดตามได้อย่างไม่ผิดพลาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น SmartPRV เป็นส่วนหนึ่งของ Total Pressure Relief Management Solutions ของ Farris

 

สนใจรายละเอียดติดต่อได้ที่

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โทรศัพท์ 0-2642-8762-4 โทรสาร 0-2248-3006

http://www.kanitengineering.com

E-mail: sales2@kanitengineering.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด