เนื้อหาวันที่ : 2016-09-29 10:19:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 425 views

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

 

Multipoint II™ จาก Drexelbrook
เพื่อการควบคุมการเติมส่วนผสมในแต่ละรอบการผลิตสำหรับโรงงานแปรรูปอาหาร

 

     โรงงานแปรรูปอาหารปกติจะใช้กระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องที่เรียกว่า Batch Process กล่าวคือ ผู้ควบคุมจะเริ่มต้นจากถังเปล่าๆ และค่อย ๆ เติมส่วนผสมแต่ละอย่างเข้าไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายออกมา วิธีวัดปริมาณส่วนผสมที่จะเติมเข้าไปที่ทำได้ง่ายก็คือ การใช้ Point Level Switches เพื่อควบคุมระดับของส่วนผสมแต่ละอย่างที่จะเติมเข้าไป โดยทั่ว ๆ ไปแล้วงานนี้มักจะติดตั้ง Sensors ไว้หลาย ๆ ตัว แต่ละตัวใช้ควบคุมปริมาณของส่วนผสมแต่ละอย่าง

 

ปัญหา

 

  • งานแปรรูปอาหารต้องการ Sensing Elements ที่ถูกสุขลักษณะ เหมาะที่จะทำความสะอาดในแบบ CIP (Clean In Place) ได้
  • การจับพอกด้วยสารที่มีความข้นหนืดจะทำให้ Point Level Switches ส่วนมาก เช่น ประเภทที่อาศัยการสั่นสะเทือน (Vibration) และประเภทลูกลอย (Floats) เกิดความเสียหาย
  • ความปั่นป่วนที่รุนแรงสามารถทำให้ Sensing Elements ชำรุดเสียหายได้
  • การที่ไม่สามารถบอกระดับที่ต้องการควบคุมได้อย่างถูกต้องจะมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในรอบการผลิตเกิดความเสียหาย หรืออาจมีการเติมส่วนผสมมากเกินไป และต้องหยุดการผลิต

  

การแก้ปัญหา

 

  • Multipoint II™ จาก Drexelbrook สามารถให้การควบคุมได้สามจุดจาก Sensor ที่ติดตั้งในแนวดิ่งเพียงตัวเดียว
  • Sensors ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว และออกแบบตาม 3A Sanitary Standard เหมาะสำหรับการทำความสะอาดแบบ CIP
  • วงจร Cote-Shield ช่วยขจัดการให้สัญญาณเตือนที่ไม่ถูกต้อง (False Alarms)
  • Sensors ที่แข็งแรงทนทานได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อความปั่นป่วนที่มีอยู่ภายในถังได้

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทรศัพท์ 0-2642-8762-4 โทรสาร 0-2248-3006
E-mail: sales1@kanitengineering.com
http://www.kanitengineering.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด