เนื้อหาวันที่ : 2016-08-22 11:59:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1585 views

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

 

 

 

สนใจติดต่อ:
คุณสารกิจ  08-1641-8438
E-mail: sarakit@measuretronix.com
Line ID: @measuretronix.ltd

 

ปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่มีลักษณะการผลิตแบบต่อเนื่อง นิยมนำเครื่องจักรเข้ามาใช้มาเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน ดังนั้นเครื่องจักรจึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการผลิตเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลรักษาเครื่องจักรไม่ให้หยุดขณะทำงานและเกิดการชำรุดให้น้อยที่สุด

 

     ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ใช้งาน จึงพยายามจะหาวิธีในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร โดยการแบ่งตามความสำคัญของเครื่องจักรแต่ละประเภท เพื่อจัดหมวดหมู่และวิธีการในการบำรุงรักษา

 

          ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแต่ละประเภทมีสภาวะการทำงานที่แตกต่างกัน เราจึงจัดลำดับและวิธีการตรวจประมาณซ่อมบำรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อรักษาเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือของการทำงานของเครื่องจักรขณะผลิต โดยมีรายละเอียดของการบำรุงรักษาที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

 

1. การบำรุงรักษาแบบซ่อมเมื่อเสีย (Breakdown Maintenance)

 

          เป็นวิธีการบำรุงรักษาแบบเก่าที่ใช้กับเครื่องจักรที่ไม่มีความสำคัญต่อการผลิต และเป็นเครื่องจักรที่ไม่มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่ซับซ้อนและหาอะไหล่เปลี่ยนได้ทั่วไปโดยไม่ต้องรอเวลาในการสั่งซื้อ เช่น หลอดไฟโรงอาหาร, ปั้มน้ำในห้องน้ำ, แสงสว่างทางเดิน, พัดลมระบายอากาศ

 

2. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

 

          เป็นการบำรุงรักษาแบบการดูแลตามระยะเวลา โดยการตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลา ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งมีข้อดีคือทำให้เครื่องทำงานได้ตามระยะเวลาการบำรุงรักษา แต่ก็มีข้อเสียคือ ในบางครั้งชิ้นส่วนอะไหล่ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่สึกหรอก็ต้องถูกเปลี่ยนไปตามระยะเวลา ทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น หรือบางครั้งเครื่องจักรนั้นอาจมีการใช้งานหนัก และเสียหายก่อนเวลาก็อาจเป็นได้

 

3. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)

 

          เป็นการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและแนวโน้มของการสึกหรอ เพื่อประเมินชิ้นส่วนอะไหล่ในการซ่อมบำรุง โดยอาจจะใช้วิธีการวิเคราะห์ผลการบำรุงรักษาจากประวัติเครื่องจักร, ประวัติการซ่อมบำรุง, ตรวจวัดสภาพเครื่องจักร, บันทึกผลการตรวจวัด, วิเคราะห์ผลการตรวจวัดและแก้ไขปัญหา ซึ่งในการตรวจ Parameter  เครื่องจักรมีดังนี้

 

3.1 การตรวจสอบความร้อนด้วยกล้องเทอร์โมสแกน (Thermoscan)

 

 

 

 

          เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานที่ผิดปกติของชิ้นส่วน ซึ่งการใช้การถ่ายภาพความร้อนยังสามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์กับการวัด Vibration ในการตรวจสอบความเสียหายจากแบริ่ง, การเกิดการเยื้องศูนย์อย่างรุนแรงของเครื่องที่มีการส่งถ่ายกำลังแบบ Coupling หรือความไม่สมดุล (Unbalance) ที่ทำให้ชิ้นส่วนและจุดหมุนเกิดความร้อนเพิ่มกับชิ้นส่วนที่ถูกกระทำ

 

 

 

 

          นอกจากนี้การการถ่ายภาพความร้อนยังใช้ในการตรวจสอบจุดต่อไฟฟ้าของเครื่องจักรที่มีการหลวม และส่งผลให้เกิดความร้อนสะสมได้ หรือความร้อนที่มาจากกระแสของมอเตอร์ในแต่ละเฟสที่ไม่เท่ากัน แสดงผลจากความร้อนของสายไฟหรือขดลวดที่มีอุณหภูมิที่ต่างกันมาก

 

3.2 การตรวจวัดความถี่ด้วยอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)

 

          คือคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่าย่านความถี่ที่หูมนุษย์ได้ยิน นั่นคือ สูงกว่า 20,000 Hz อัลตร้าซาวด์เกิดขึ้นได้จากการเสียดสี (Friction), กำรกระทบกระแทก (Impact) เมื่อแบริ่งหรือเกียร์มีการหมุน เกิดการเสียดสีหรือการกระทบ จะส่งผลทำให้เกิดสัญญาณอัลตร้าซาวด์กระจายออกมา

 

 

 

 

 

          ในความเป็นจริงแล้วชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่มีการเคลื่อนไหว ล้วนก่อให้เกิดอัลตร้าซาวด์ เช่น เสียงตลับลูกปืนภายในเครื่องจักรที่มีความเสียหายอย่างรุนแรง จนเราสามารถได้ยินได้เสียงออกมาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ ซึ่งลักษณะแบบนี้หมายถึงเครื่องจักรพร้อมที่จะหยุดหมุนเนื่องจากเม็ดลูกปืนแตกได้ในไม่ช้า    

 

          แต่การวัดเสียง Ultrasound จากเครื่องจักรสามารถบอกความเสียหายได้ตั้งแต่เริ่มต้น และยังใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อสังเกตแนวโน้มความเสียหายที่เพิ่มขึ้น และยังใช้ในการวิเคราะห์การขาดสารหล่อลื่น เป็นการวัดแบบไม่ทำลาย (NDT: Non-destructive Testing)

 

 

 

 

           ประโยชน์ของการวัดอัลตร้าซาวด์ ยังใช้ในการตรวจสอบหาลมรั่ว/ก๊าซรั่วของเครื่องจักรได้อีก เนื่องจากเวลาเกิดการรั่วไหลของลมหรือก๊าซจะเกิด Turbulence และก่อให้เกิดเสียง Ultrasound ซึ่งจุดที่เกิดรูรั่วมีขนาดเล็กมาก ๆ การใช้เครื่องวัดประเภทนี้ยังถูกบรรจุอยู่ในแผนอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน ในการหาจุดสูญเสียจากลมรั่วที่ใช้คอมเพรสเซอร์อีกด้วย

 

 

 

 

          ในชิ้นส่วนของเครื่องส่วนใหญ่จะมีแบริ่งเป็นส่วนประกอบ และมากกว่า 60% เราจะพบปัญหาที่มาจากการสึกหรอของแบริ่ง จะเกิดเป็นอับดับแรก ๆ หน่วยงานซ่อมบำรุงจึงพยายามหาวิธีที่จะเฝ้าระวังความเสียหายจากชิ้นส่วนนี้ ด้วยการวัดแบบเชิงคาดการณ์ และตรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงเพื่อสั่งเกตแนวโน้มความเสียหายที่เพิ่มขึ้น ด้วยการตรวจเสียง Ultrasound ที่มาจากเครื่องจักร

 

 

          แบริ่งที่มีการการเคลื่อนไหวแบบปกตินั้น รับรู้ได้จากเสียงอัลตร้าซาวด์ที่เครื่องมือสามารถตรวจจับได้ เสียงจะมีความเรียบใสและสามารถดูได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ดังกราฟ

 

 

          แบริ่งที่มีความเสียหายหรือสึกหรอ สามารถรับรู้ได้จากเสียงอัลตร้าซาวด์ที่เครื่องมือตรวจจับได้ เสียงจะมีลักษณะที่ดังเป็นจังหวะ ไม่เรียบใส ซึ่งเสียงที่สามารถตรวจจับได้นั้น ยังขึ้นอยู่กับลักษณะการหมุนและความเสียหายของแบริ่ง หากดูจากโปรแกรมวิเคราะห์แล้วจะเห็นรูปคลื่นที่ออกมา จะมียอดคลื่นที่สูงตามตำแหน่งของลูกปืนที่เสียหาย และภาพรวมของรูปคลื่นจะมียอดแหลมที่ผิดปกติ

 

 

          แบริ่งที่ขาดการหล่อลื่น ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบีนั้น ก็สามารถรับรู้ได้จากเสียงอัลตร้าซาวด์ที่เครื่องมือตรวจจับได้ โดยเสียงที่ได้ยินนั้นมาจากการเสียดสีของลูกปืนภายใน ลักษณะของเสียงสามารถรับรู้ได้จากความดังของเสียงที่เพิ่มขึ้น และรูปคลื่นที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์นั้น สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนว่า ระดับของสัญญาณ (RMS) จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งรูปคลื่น

 

3.3 การปรับตั้งแนวเพลา

 

           ในการเกิดปัญหาของเครื่องจักรต้นกำลังที่มีการส่งถ่ายแรงด้วยเพลา Coupling และถ่ายแรงไปหา Load ส่วนใหญ่ส่งผลให้เกิดการสั่นที่มาจากปัญหาแนวเพลาไม่เป็นเส้นตรง และส่งผลไปยังอุปกรณ์ต่อพวงกับเพลาเกิดความเสียหาย เช่น Coupling, แบริ่ง, ซีล

 

 

 

 

 

 

          ซึ่งความจำเป็นในการตรวจสอบแนวเพลาจึงช่วยลดปัญหาเครื่องจักรเสียก่อนเวลา ลดการสึกหรอ และการปรับตั้งแนวเพลาด้วย Laser Alignment เป็นการปรับตั้งที่มีความละเอียดแม่นยำสูง

 

 

 

          Fluke 830 เป็นเครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ที่ใช้งานง่าย, ให้คำตอบที่รวดเร็ว, แม่นยำ และสามารถปฏิบัติได้ ช่วยให้สายการผลิตในโรงงานดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น วัดความคลาดเคลื่อนและให้คำแนะการแก้ไขปัญหาได้ในตัว

 

3.4 การวัด Vibration

 

          อาจกล่าวได้ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรการวัดวิเคราะห์การสั่นเป็นหัวใจหลักในการตรวจสอบ และยังมีการวัดแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทคือ

 

          3.4.1 การวัด Vibration วิเคราะห์ความถี่ (FFT) โดยการสอบกลับไปหาความถี่ของการหมุนในแต่ละชิ้นส่วน และนำมาพิจารณาตำแหน่งที่มีการวัด ลักษณะประเภทการทำงานของเครื่องจักร โดยการวัดแบบนี้ผู้วิเคราะห์จะต้องมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์

 

 

 

          ในการวัดแบบวิเคราะห์ความถี่ FFT นี้ ผู้วัดจะต้องรู้ว่าโครงสร้างของเครื่องจักรทำงานแบบใด เพื่อที่จะมองหาจุดติดตั้ง Sensor ในการวัดที่เหมาะสม และกำหนดจุดวัดในการอ้างอิงในการวัดครั้งต่อไป โดยการสังเกตแนวโน้มของค่าการสั่นที่เพิ่มขึ้น

 

          ปัจจุบันเครื่องจักรในการผลิตมีจำนวนมากขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์มีจำนวนจำกัด ส่งผลให้การวัดวิเคราะห์ แบบ FFT จึงจำกัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง และการใช้เครื่องวัดสมัยใหม่ เช่น Fluke 810 ซึ่งถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการในวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรพื้นฐานในวงการอุตสาหกรรม และบอกปัญหาของความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยลำดับความ รุนแรงของปัญหาและความสำคัญก่อนหลังในการแก้ไข

 

 

 

 • ช่วยลดช่องว่างของการขาดช่องทางการวิเคราะห์ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมีงานล้นมือ
 • ช่วยในการเก็บประวัติเครื่องจักรและดูแนวโน้มความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • วางแผนในการจัดการงานซ่อมและอะไหล่ได้ล่วงหน้าจากข้อมูลการวัดและวิเคราะห์ปัญหา
 • พร้อมกับได้ศึกษาการอ่านผล FFT และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องวัด

 

          3.4.2 การวัด Vibration Overall เป็นการวัดแบบภาพรวมของการสั่น โดยการแสดงผลเป็นตัวเลข และนำไปเปรียบเทียบกับ ISO 10816 เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของการสั่น

 

 

 

 

          ในการวัดแบบนี้เป็นการตรวจเช็คเครื่องจักรโดยภาพรวมโดยการวัดแบบสม่ำเสมอ เพื่อคัดกรองสภาพของเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเครื่องมือประเภทนี้สามารถวัดความถี่ต่ำและความถี่สูง ที่บ่งบอกภาพรวมของการสั่นและสภาพแบริ่ง และอุณหภูมิ ณ จุดวัด ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน และไม่ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ FFT

 

3.5 การวัดรอบการหมุนของเครื่องจักร

 

 

 

 

3.6 การวัด Parameter ทางไฟฟ้า

 

          โดยทั่วไปลักษณะทางกายภาพของเครื่องจักรจะมีต้นกำลังที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เราจึงมีการวัดค่าทางไฟฟ้าเพื่อประเมินการทำงานของเครื่องจักรได้ เช่น การวัดแรงบิด, การวัดกระแส Amp, การวัดแรงดัน Voltage, การวัดกำลังงาน Watt, การวัดความถี่ไฟฟ้า Hz เหล่านี้นำมาเปรียบเทียบกับ Name Plate หรือพิกัดของเครื่องจักรนั้น

 

 

 

 

 

          ในการวัดประสิทธิภาพของมอเตอร์ การตรวจสอบกระแสขณะที่มี Load และ RPM ก็เป็นสิ่งที่สามารถใช้เป็นการเปรียบเทียบ IEC หรือ NEMA Standard Design ได้ โดยสังเกตค่า Torque ที่แปรผันตาม RPM หรือใช้เครื่องวัดที่มีฟังก์ชั่น คำนวณประสิทธิภาพอย่าง Fluke 438

 

3.7 การวิเคราะห์สารหล่อลื่น

  

          เป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ เช่น ความหนืด, ความเป็นกรด-ด่าง, จุดวาบไฟ และความถ่วงจำเพาะ เนื่องจากเมื่อน้ำมันหล่อลื่นถูกใช้งานไป คุณสมบัติเหล่านี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย และการหาสิ่งสกปรกปนเปื้อนที่มาจากสิ่งแวดล้อมหรือถูกสร้างขึ้นภายในระบบหลอลื่น

 

          เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจหาน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำ, ฝุ่น, คราบเขม่า, สิ่งสกปรก ซึ่งมีผลในการเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ทำให้น้ำมันหล่อลื่นขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช้งาน

 

รายละเอียดของเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

 

            บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด มีเครื่องมือเพื่อการตรวจวัดในทุกพารามิเตอร์ สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมให้ทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง

 

Fluke Ti450, Ti400, Ti300, Ti200
กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ พัฒนาการที่ล้ำหน้า

 

 

 

          เชื่อถือได้มากกว่า ให้ภาพชัดเจนกว่า สมรรถนะสูงกว่า

  

 • Fluke Ti450* ช่วงวัด -20 °C to +1200 °C ขนาดเซนเซอร์ 320 x 240 pixels (640 x 480 SuperResolution)* ความไว ≤ 05 °C (≤ 0.03 °C Filter Mode)
 • Fluke Ti400 ช่วงวัด -20 °C to +1200 °C ขนาดเซนเซอร์ 320 x 240 pixels ความไว ≤ 05 °C
 • Fluke Ti300 ช่วงวัด -20 °C to +650 °C ขนาดเซนเซอร์ 240 X 180 pixels ความไว ≤ 05 °C
 • Fluke Ti200 ช่วงวัด -20 °C to +650 °C ขนาดเซนเซอร์ 200 X 150 pixel ความไว ≤ 075 °C

* ในโหมด SuperResolution

 

          4 รุ่นใหม่ล่าสุด จาก Fluke Corporation กล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนที่มาพร้อมระบบออโต้โฟกัสใหม่ LaserSharp™ โดยระบบออโต้โฟกัสที่ใช้กันทั่วไปนั้น มักจับโฟกัสที่วัตถุที่อยู่หน้าสุด ซึ่งอาจไม่ใช่วัตถุที่ต้องการวัดอุณหภูมิ ทำให้ระยะโฟกัสผิดพลาด ภาพที่ได้จึงผิดเพี้ยนไป แต่ระบบโฟกัส LaserSharp™ ของ Fluke ใช้แสงเลเซอร์วัดระยะตรงไปยังวัตถุที่ต้องการวัด แล้วทำการปรับระยะโฟกัสที่ระยะดังกล่าวอย่างแม่นยำ จึงให้ภาพความร้อนที่คมชัดทุกรายละเอียด มองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจนกว่า เหมาะกับงานทั้งด้านอุตสาหกรรม และงานประหยัดพลังงาน

 

คุณสมบัติเด่น

 

 • LaserSharp™ Auto Focus ระบบโฟกัสที่แม่นยำด้วยการใช้เลเซอร์วัดระยะจริงของวัตถุ แก้ปัญหาโฟกัสผิดระยะ ให้ภาพความร้อนที่ถูกต้องคมชัดกว่า
 • SmartView® Mobile App ส่งภาพความร้อนและรายงานจากหน้างานได้ทันที ผ่าน iPhone® หรือ iPad® ไม่ต้องรอกลับไปที่ทำงาน
 • CNX™ Wireless System เชื่อมต่อกับชุดเครื่องมือวัดไร้สายได้ 5 ตัว ที่ระยะไกล 20 เมตร แสดงค่าที่หน้าจอและออกรายงานได้
 • จอแสดงผลความละเอียดสูง 640x480 จุด ระบบสัมผัส ควบคุมสั่งงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • ใช้งานสะดวกด้วยมือเดียว มียูสเซอร์อินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย
 • Multi-mode Video Recording บันทึกวิดีโอภาพอินฟราเรดและภาพแสงปกติ พร้อมโหมดซ้อนภาพ IR-Fusion® ตรวจวิเคราะห์ได้ละเอียดเฟรมต่อเฟรม
 • สตรีมวิดีโอผ่าน USB และ HDMI ได้
 • บันทึกข้อมูลภูมิศาสตร์ด้วยเข็มทิศในตัว และตำแหน่งจาก GPS
 • IR-PhotoNotes™ บันทึกภาพถ่ายประกอบและเสียงบรรยายเพิ่มเติม ไม่ต้องใช้กระดาษและปากกาจดให้ยุ่งยาก
 • มีเลนส์ Wide Angle และ Telephoto ต่อเพิ่มเติมได้สำหรับถ่ายมุมกว้างและระยะไกล
 • ออกแบบอย่างแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ ทนต่อแรงตกกระแทกได้สูง 2 เมตร
 • วัดอุณหภูมิได้สูงถึง 1,200 °C ในรุ่น Ti400
 • แถมฟรีซอฟต์แวร์วิเคราะห์และทำรายงาน SmartView® และ SmartView® Mobile App
 • ใช้งานร่วมกับ Fluke Connect® ชุดเครื่องมือวัดที่ต่อใช้งานร่วมกันได้แบบไร้สาย ผ่านสมาร์ตโฟน และอินเตอร์เน็ตคลาวด์

 

Reed R2050
กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่นเล็ก คุณภาพเยี่ยม ราคาเยา

 

 

 

คุณสมบัติเด่น

  

 • ความละเอียดเซนเซอร์อินฟราเรด 80 x 80 (6,400 พิกเซล)
 • ความไวตรวจจับความร้อน (NETD) <1°C @ +30°C / 100mK
 • จอแสดงผล LCD สี ขนาด 2.8 นิ้ว ความละเอียด 240 x 320 พิกเซล
 • มีตัวชี้ด้วยเลเซอร์ และไฟฉาย LED ในตัว
 • มีกล้องถ่ายภาพด้วยแสงที่ตาเห็น ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ในตัว
 • ซูมดิจิตอลแบบต่อเนื่อง 32X
 • แสดงภาพจริงและภาพความร้อน ได้ทั้งแบบ Picture-in-picture และแบบ Overlay
 • แสดงจุดร้อนสุดและเย็นสุดได้อัตโนมัติ
 • มีฟังก์ชั่นปรับ Level/Span อัตโนมัติ
 • ปิดเครื่องเองอัตโนมัติ
 • มีพาเลตสีให้เลือกใช้ 4 แบบ และแบบตั้งค่าเอง
 • บันทึกวิดีโอและเสียงบรรยายกำกับ
 • หน่วยความจำ SD Card ถอดเปลี่ยน เพิ่มขนาดได้

 

CTRL UL101
เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์

 

          เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์ เป็นเครื่องมือตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-destructive) ตัวเครื่องรับสัญญาณของ UL101 จะทำหน้าที่ตรวจจับคลื่นอัลตร้าซาวด์ ที่ความถี่ 40kHz แล้วแปลงความถี่ให้ต่ำลงมาอยู่ในย่านที่หูได้ยินโดยวิธีการ Heterodyne ส่งไปยังหูฟังพร้อมกับมิเตอร์วัดความแรงของสัญญาณแบบ Analog

 

 

           ผู้ใช้สามารถทำการกวาดค้นหาสัญญาณอัลตร้าซาวด์ตามจุดต่าง ๆ ได้ แม้ในที่ที่มีเสียงรบกวนสูงจากสภาพแวดล้อม เนื่องจากเครื่องรับสัญญาณจะรับเฉพาะความถี่ในย่านอัลตร้าซาวด์เท่านั้น เสียงรบกวนส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านความถี่เสียงที่หูมนุษย์ได้ยิน สิ่งผิดปกติและความบกพร่องที่เพิ่งเกิดแรกเริ่มจะตรวจพบได้ก่อนทันที ช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายซ่อมแซมราคาแพง, อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และการหยุดการผลิต

 

คุณลักษณะเด่นของ CTRL UL101

  

 • ความไวสูง ในขณะที่มีค่าอัตราส่วนS/N และค่าซีเล็กติวิตี้ ดีเยี่ยม
 • ออกแบบมาสำหรับประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
 • ขนาดเหมาะมือ สะดวกต่อการใช้งาน
 • ปุ่มควบคุมใช้งานง่าย
 • มีอะนาลอกมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณ
 • บอกสภาวะแบตเตอรี่
 • ตัวเครื่องเป็นอะลูมิเนียมที่แข็งแรง
 • พร้อมหูฟังแบบครอบ คุณภาพสูงสมบุกสมบันในงานอุตสาหกรรม

 

TPI 9080
Smart Trend Vibration Meter

 

 

 

 

 

          วัดความสั่นสะเทือนของตัวมอเตอร์ บันทึก และวิเคราะห์ เพื่อประเมินความเสียหายทางกล

 

 • นทึกผลการวิเคราะห์ และออกรายงานได้
 • แสดงค่าผลการวัดความสั่นสะเทือนเป็นระดับสี
 • มีหัววัดความเร่งภายใน
 • มีการเตือนตามมาตรฐาน ISO
 • แสดงปัญหาของแบริ่งในรูป BDU ที่ง่ายต่อการดู
 • แสดงปัญหา Balance, Alignment ในภาพรวม
 • แสดง Spectrum ในจอ FFT

 

Fluke 805 Vibration Meter
เพื่อการตัดสินใจ GO/NO-GO ในงานซ่อมบำรุงอย่างมั่นใจ

 

 

          Fluke 805 Vibration Meter เป็นเครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดพกพา สำหรับงานตรวจสอบคัดกรองความผิดปกติของแบริ่ง, สภาพมอเตอร์และเครื่องจักรหมุนต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับช่างเทคนิคที่อยู่หน้างานที่ต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ วัดซ้ำได้ เพื่อการตัดสินใจว่าเครื่องจักรหมุนยังสามารถทำงานต่อไปได้ หรือจำเป็นต้องซ่อมบำรุงแล้ว

 

คุณสมบัติเด่นของ Fluke 805

  

 • เซนเซอร์และปลายหัววัดออกแบบพิเศษ ให้ค่าวัดพร้อมกันอย่างเที่ยงตรงและรวดเร็ว
 • บอกระดับความรุนแรงของสภาพเครื่องจักรและแบริ่ง 4 ระดับ
 • บันทึกผลการวัดและดูค่าย้อนหลังได้ ส่งออกผลการวัดไปยังโปรแกรม Excel เพื่อดูกราฟความเปลี่ยนแปลงได้
 • ประเมินความเสียหายของมอเตอร์, ชีลเลอร์ (เครื่องทำความเย็น), พัดลม, มอเตอร์ขับคูลลิ่งทาวเวอร์, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มลูกสูบ, คอมเพรสเซอร์, โบลวเวอร์, เกียร์บอกซ์, สปินเดิล
 • เป็นเครื่องมือฉลาด ออกแบบให้สกรีนความสั่นสะเทือนได้ง่ายและไม่ผิดพลาด
 • มีอัลกอริทึ่ม Crest Factor+ สำหรับตรวจวัดสภาพแบริ่งที่เชื่อถือได้จากหัววัดโดยตรง
 • มีออดิโอเอาต์พุตสำหรับต่อฟังเสียงจากแบริ่ง เพื่อช่วยในงานหล่อลื่น
 • ต่อหัววัดความเร่งภายนอกได้ สำหรับการวัดในจุดเข้าถึงยาก

 

หัววัดออกแบบพิเศษ

 

 

 

          Fluke 805 มีปลายหัววัดความสั่นสะเทือนที่ออกแบบเฉพาะ มีไฟแจ้งความพร้อมการวัด ช่วยลดข้อผิดพลาดจากมุมกดและแรงกดในขณะวัด จึงให้ค่าที่แม่นยำ และวัดซ้ำได้ ไม่ขึ้นกับคนที่ตรวจวัด ใช้ตรวจสแกนความสั่นสะเทือนได้อย่างรวดเร็ว

 

Fluke 810 Vibration Tester
ไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไป ทีมซ่อมบำรุงของคุณก็ทำเองได้

 

 

 

          Fluke 810 เป็นเครื่องทดสอบและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนขั้นสูง สำหรับทีมซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ต้องการคำตอบของปัญหาในทันที ด้วยเทคโนโลยีการวินิจฉัยเฉพาะ ที่บรรจุความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนไว้ในมือคุณ ช่วยให้คุณบ่งชี้และวินิจฉัยปัญหาทางกลหลัก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยการทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ตามลำดับที่บอกในเครื่อง ก็สามารถรายงานผลลัพธ์อาการเสียได้เลย โดยไม่ต้องมีประวัติการวัดค่าก่อนหน้าของเครื่องจักรแต่อย่างใด

  

 • ออกแบบมาเฉพาะเพื่อตรวจหาความผิดปกติทางกลหลัก ๆ ของเครื่องจักรหมุนพื้นฐานที่มีมอเตอร์เป็นต้นกำลัง เช่น ปั๊มน้ำ, พัดลมขนาดใหญ่, เครื่องอัดอากาศ ฯลฯ ซึ่งมีการชำรุดหลักอยู่ 4 สาเหตุ (แบริ่งชำรุดและสึกหรอ, การหลวม, การเยื้องศูนย์, เสียสมดุล) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ หลีกเลี่ยงความจำเป็นที่ต้องหยุดสายพานการผลิต
 • แสดงระดับความรุนแรงของสิ่งผิดปกติเป็น 4 เฉดสี (เขียว/เหลือง/ส้ม/แดง) ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
 • ให้คำแนะนำในการซ่อมแก่ช่างเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา
 • มีการแสดงข้อความช่วยเหลือเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ใช้ที่ยังไม่ชำนาญ
 • มีโพรบเลเซอร์วัดความเร็วรอบ สำหรับวินิจฉัยเครื่องจักรที่ความเร็วทำงานอย่างแม่นยำ
 • ใช้หัววัดความเร่งแบบ 3 แกน ตรวจวัดได้รวดเร็วและง่ายกว่าแบบแกนเดียวถึง 3 เท่า
 • หน่วยความจำในตัว 4 GB เก็บบันทึกข้อมูลผลการวัดเครื่องจักรไว้เป็นประวัติได้เหลือเฟือ
 • มีฟังก์ชั่น Self-test ตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมของเครื่องด้วยตัวเอง
 • ซอฟต์แวร์ Viewer PC เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลและความสามารถในการสืบค้นติดตามประวัติในอดีตของแต่ละเครื่องจักร พร้อมทั้งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF เพื่อแนบอีเมล์ได้ทันที

 

3 ขั้นตอนง่าย ๆ

  

          Fluke 810 ช่วยคุณระบุตำแหน่งและตรวจวินิจฉัยปัญหาทางกล เพื่อจัดความสำคัญในปฏิบัติการซ่อมบำรุง ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 

 

          1. ตั้งค่า (Setup)  การตรวจสอบความสั่นสะเทือนทำได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Fluke 810 จะสอบถามข้อมูลทางกายภาพเบื้องต้นของเครื่องจักรที่คุณรู้ดีอยู่แล้ว จากนั้น Fluke 810 จะบอกการตั้งค่าต่าง ๆ และตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมให้ เพื่อทำการตรวจวัดได้เช่นเดียวกับมืออาชีพ

 

 

          2. ตรวจวัด (Measure) ใช้ง่ายเหมือนใช้เครื่องตรวจวัดในงานซ่อมบำรุงทั่วไป Fluke 810 ออกแบบมาให้เหมาะกับงานบำรุงรักษาประจำวันของช่างโดยทั่วไปอยู่แล้ว การใช้งานใกล้เคียงกับการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิธรรมดาแต่ให้คำตอบของปัญหาหรือตรวจสภาพเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ

 

 

          3. วินิจฉัย (Diagnose) ไม่ต้องคาดเดาสภาพเครื่องจักรอีกต่อไป เพียงกดปุ่มเดียว Fluke 810 ก็จะระบุสาเหตุของปัญหา, ตำแหน่งที่เกิดปัญหานั้น ๆ, และระดับความรุนแรง เพื่อทำการแก้ไขเสียตั้งแต่ต้น

 

 

          Fluke 810 ก็จะให้ผลลัพธ์เป็นข้อความผลการวินิจฉัยเครื่องจักร
พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้ทันที

 

Fluke 820-2
สโตรโบสโคปชนิด LED ความสว่างสูง

 

 

          Fluke 820-2 สโตรโบสโคปพัฒนาการใหม่ที่ใช้หลอด LED ความสว่างสูง แทนหลอดซีนอนที่อายุสั้นและเปราะบาง ทำให้มีขนาดกะทัดรัด เหมาะมือ ทนทานสูง และใช้งานได้สะดวกกว่า นอกจากใช้วัดความเร็วรอบของเครื่องจักรหรือใบพัดโดยไม่ต้องสัมผัสแล้ว ยังใช้ในการตรวจการทำงานของชิ้นส่วนหมุนในงานอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง ด้วยการสังเกตเครื่องจักรขณะทำงาน โดยเราสามารถมองเห็นเครื่องจักรเสมือนว่าหมุนช้าลงหรือแม้แต่หยุดนิ่งได้ เพื่อมองหาความผิดปกติขณะเคลื่อนที่, ดูสมรรถนะการทำงาน, ดูความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และสามารถถ่ายรูปหรือวิดีโอเอาไว้ได้

 

          Fluke 820-2 มีความโดดเด่นเหนือกว่าทั้งฟังก์ชั่นใช้งานที่หลากหลาย, ขนาดเครื่องที่สะดวกใช้ และแบรนด์สินค้า Fluke ที่มั่นใจได้ สามารถใช้วัดความเร็วรอบแทนแทคโคมิเตอร์แบบเลเซอร์ ด้วยความแม่นยำที่สูงถึง 0.02 % ให้ความสว่างสูงถึง 4,800 ลักซ์ ปรับความถี่การกระพริบได้ 30-300,000 ครั้งต่อนาที

 

คุณสมบัติเด่น

 

 • ใช้หลอด LED ความเข้มสูง 7 หลอด ให้ความสว่าง 4,800 ลักซ์ ที่ความเร็ว 6,000 ครั้งต่อนาที ระยะห่าง 30 เซนติเมตร
 • หลอด LED ประสิทธิภาพสูง ให้ลำแสงแฟรชที่สม่ำเสมอ ที่ความเร็ว 30-300,000 ครั้งต่อนาที
 • ระบบ Digital Pulse Width Modulation ทำให้ได้ภาพคมชัดที่ความเร็วสูง ๆ
 • แข็งแรง ทนทาน ไม่มีไส้หลอดหรือหลอดแก้วที่เปราะบาง ทนตกกระแทกได้สูง 1 เมตร
 • ความคุมความถี่ด้วย Quartz ให้ความแม่นยำสูงถึง 02 % (± 1 Digit)
 • จอแสดงผลข้อมูลได้หลายบรรทัด
 • วัดความเร็วรอบโดยไม่ต้องสัมผัสหรือติดเทปสะท้อนแสง
 • ระบบปรับแสงขั้นสูงแบบหน่วงเวลา สำหรับสังเกตฟันเกียร์, การกัดผิว, อุปกรณ์ที่มีการดริฟต์
 • มีปุ่มปรับความเร็วแบบ 2x หรือ ÷2 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

Reed R7100
เครื่องวัดความเร็วรอบทั้งแบบสัมผัสและไม่สัมผัส

  

 

          เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tachometer) ที่สามารถทำงานได้ทั้งแบบสัมผัสและไม่สัมผัสในตัวเดียวกัน โดยมีอะแดปเตอร์สำหรับการวัด mpm (เมตรต่อนาที) และ rpm (รอบต่อนาที)

 

คุณสมบัติเด่น

  

 • มีฟังก์ชั่นทำงานได้แบบสัมผัสและไม่สัมผัส
 • แบบไม่สัมผัสใช้ลำแสงเลเซอร์ในการวัด ให้ความแม่นยำสูง
 • ปลายวัดแบบสัมผัสถอดเปลี่ยนได้
 • มีอะแดปเตอร์สำหรับการวัดความเร็วรอบ และความเร็วพื้นผิว
 • บันทึกค่า Max/Min เรียกดูค่าวัดล่าสุดได้
 • จอแสดงผลใหญ่ ชัดเจน
 • ปรับย่านวัดอัตโนมัติ ความแม่นยำ 05%

 

Fluke 830
เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ ระบบดิจิตอล ความละเอียดสูง

 

 

 

          Fluke 830 ใช้การวัดด้วยเลเซอร์ที่แม่นยำและการคำนวณที่ซับซ้อน เพื่อให้ได้คำตอบที่นำไปใช้ในการปรับตั้งเครื่องจักรให้แกนเพลาได้ศูนย์ที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในการปรับตั้งศูนย์เพลามาก่อน หน้าจอแสดงผลให้ข้อมูลผลลัพธ์ที่ครบทุกอย่างในทีเดียว ทั้งการเยื้องของคับปลิ้งเพลาและค่าที่ต้องปรับตั้งฐานเครื่องจักร (ในแนวตั้งและแนวนอน) ด้วยค่าตัวเลขจริง ช่วยให้ง่ายต่อการนำไปลงมือปรับแก้

 

คุณสมบัติเด่น

  

 • ใช้เทคโนโลยีการวัดด้วยเลเซอร์เดี่ยว ช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนของเลเซอร์คู่ ให้ข้อมูลแม่นยำกว่า
 • มีคำแนะนำขั้นตอนการใช้ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้งานปรับตั้งศูนย์เพลาทำได้ง่าย และรวดเร็ว
 • มีโหมดวัดแบบ Compass ช่วยให้การวัดซ้ำทำได้อย่างยืดหยุ่น เชื่อถือได้ โดยการเปิดใช้ระบบวัดความเอียงอิเล็กทรอนิกส์
 • มีระบบตรวจสอบความคลาดเคลื่อนแบบไดนามิก ช่วยประเมินค่าเยื้องศูนย์เพลาอย่างต่อเนื่อง ว่าเข้าสู่ช่วงค่าที่ยอมรับได้หรือยัง
 • Extend Mode ที่ไม่มีใครเหมือน สำหรับเพิ่มค่า Tolerance ในช่วงเริ่มต้นให้โตขึ้น สำหรับปรับตั้งเครื่องจักรที่เยื้องศูนย์รุนแรง
 • ระบบบันทึกและเรียกคืนอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมั่นใจว่ามีข้อมูลเมื่อต้องการใช้

 

ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพกว่า

  

          Fluke 830 ช่วยให้งานปรับตั้งศูนย์เพลาทำได้สำเร็จลุล่วงอย่างง่ายได้ภายใน 3 ขั้นตอน

 

 

          1. ตั้งค่า ป้อนขนาดระยะต่าง ๆ ของเครื่องจักร ตามขั้นตอนที่เข้าใจได้ง่าย (เก็บบันทึกเป็นโปรไฟล์ของเครื่องจักรแต่ละตัวเพื่อเรียกใช้ทีหลังได้)

 

 

          2. ทำการวัด การสแกนวัดค่าจะเริ่มทันทีเมื่อเริ่มหมุนเพลา เพื่อทำการอ่านค่าจากทั้ง 3 เซ็กเตอร์ และเมื่อแถบสีเขียวปรากฏที่จอ แสดงว่าการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

 

 

          3. รายงานผลวินิจฉัย การเยื้องศูนย์แสดงด้วยแถบสี 4 ระดับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน พร้อมตัวเลขสำหรับปรับแต่งขายึดด้วยชิมอย่างละเอียดในแนวตั้งและแนวนอน

 

 

          การปรับตั้งฐานยึดเครื่องจักรด้วยชิม ตามระยะที่ระบุบนหน้าจอ

 

Fluke 438-II
เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์

 

 

 

 

          เครื่องวิเคราะห์มอเตอร์และคุณภาพพลังงานไฟฟ้า Fluke 438-II ใหม่ เพิ่มความสามารถการวัดด้านเครื่องกลที่สำคัญสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กับฟังก์ชันการวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าขั้นสูง

 

          Fluke 430 Series II วัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์สมรรถนะด้านไฟฟ้าและเครื่องกลที่สำคัญ เช่น พลังงานไฟฟ้า ฮาร์โมนิก ความไม่สมดุล ความเร็วของมอเตอร์ ทอร์ก และพลังงานเครื่องกลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีเซนเซอร์เครื่องกล

 

 • วัดพารามิเตอร์หลักบนมอเตอร์ที่สตาร์ทแบบต่อตรง รวมถึงทอร์ก RPM พลังงานเครื่องกล และประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • ทำการวิเคราะห์มอเตอร์แบบไดนามิก โดยการพล็อตตัวคูณลดพิกัดของมอเตอร์เทียบกับโหลดตามคู่มือของ NEMA/IEC
 • คำนวณประสิทธิภาพและพลังงานเครื่องกล โดยไม่จำเป็นต้องมีเซนเซอร์เครื่องกล สามารถใช้งานได้ทันทีโดยเพียงแค่เชื่อมต่อกับตัวนำอินพุต
 • วัดพารามิเตอร์พลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า พลังงาน ค่ากำลังปรากฏ ตัวประกอบกำลัง ความผิดเพี้ยนฮาร์โมนิก และความไม่สมดุลเพื่อระบุลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • ระบุปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้า เช่น แรงดันตก แรงดันเพิ่ม แรงดันเกิน ฮาร์โมนิก และความไม่สมดุล
 • เทคโนโลยีข้อมูล PowerWave บันทึกข้อมูล RMS ได้อย่างรวดเร็ว และแสดงค่าเฉลี่ยครึ่งรอบและรูปแบบคลื่นเพื่อกำหนดลักษณะไดนามิกของระบบไฟฟ้า (การเริ่มต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, การสลับ UPS เป็นต้น)
 • ฟังก์ชันตรวจจับรูปแบบคลื่นจะตรวจจับเหตุการณ์ที่ตรวจพบในทุกโหมด 100/120 รอบ (50/60 Hz) โดยไม่ต้องตั้งค่า
 • โหมดแรงดันเกินอัตโนมัติจะตรวจจับข้อมูลรูปแบบคลื่นที่ 200 kS/s ในทุกเฟสในเวลาเดียวกันสูงสุด 6 kV

 

การวิเคราะห์มอเตอร์ไฟฟ้า  Fluke 438-II

 

 

          แจกแจงพารามิเตอร์ไฟฟ้าออกมาอย่างละเอียดสมบูรณ์ เพื่อประเมินสถานะฮาร์โมนิกและความไม่สมดุลของระบบจ่ายไฟฟ้าขาออก

 

 

          สามารถดูพลังงานกลขาออกพร้อมกับทอร์กและความเร็วของมอเตอร์ได้ทันที สามารถวัดสมรรถนะเครื่องจักรในระหว่างแต่ละรอบการทำงานได้อย่างง่ายดาย

 

 

          หน้าจอการปรับลดกระแส NEMA จะได้รับการอัปเดตเมื่อโหลดและสภาวะไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป และทุกค่าวัดใหม่จะได้รับการบันทึกลงบนกราฟค่าความคลาดเคลื่อนเป็น “+”

 

          บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ยังมีสินค้ารุ่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม และงานซ่อมบำรุงทั่วไป รวมทั้งเครื่องมือในงานไฟฟ้า เครื่องมือสอบเทียบ และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คุณสารกิจ  08-1641-8438
E-mail: sarakit@measuretronix.com
Line ID: @measuretronix.ltd

 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003
http://www.measuretronix.com, E-mail:info@measuretronix.com

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด