Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ค้นหา | ข่าว | สารบัญเว็บ | ห้องสมุด |
Like facebook
 
หน้าแรกบทความ | ไฟฟ้าเครื่องกล | การบริหารจัดการ | เทคโนโลยี นวัตกรรม | การผลิต | โลจิสติกส์ | พลังงาน สิ่งแวดล้อม
       
 

ภัยเงียบท่อเย็น

 
โพสโดย ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม  วันที่ 2007-03-21 12:56:28 ผู้อ่าน 4515 คน
Share
 
 
 

บทความเรื่องฉนวนในฉบับก่อน พูดถึงการหุ้มฉนวนท่อร้อนซึ่งวัตถุประสงค์ของการหุ้มฉนวนคือ เพื่อป้องกันความร้อนสูญเสียสู่บรรยากาศรอบ ๆ ท่อ และเนื่องจากผิวท่อมีอุณหภูมิสูง ฉนวนจึงใช้รักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ส่วนท่อเย็นหรือท่อที่ใช้ลำเลียงของไหลที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิบรรยากาศ อุณหภูมิผิวท่อจะต่ำจึงไม่มีปัญหาเรื่องอันตรายจากการสัมผัสผิวท่อ แต่ปัญหาของท่อเย็นก็ใช่ว่าจะไม่มี นอกจากการสูญเสียความเย็นซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการทำความเย็นแล้วยังมีปัญหาการควบแน่นของไอน้ำเป็นน้ำบริเวณผิวท่อทำให้เกิดการผุกร่อนของท่อ การผุกร่อนของท่อเปรียบเสมือนมะเร็งร้าย ที่เริ่มจากจุดเล็ก ๆ (มักถูกมองข้าม) จนลุกลามไปเรื่อย ๆ จนท่อทะลุ และการควบแน่นยังเป็นการสะสมของหยดน้ำบริเวณพื้นที่อับชื้นกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้ใช้งานบริเวณนั้น ๆ

.

สาเหตุของการผุกร่อนท่อเย็น

.

ถึงแม้ว่าท่อเย็นจะได้รับการหุ้มฉนวน แต่ก็ยังพบเห็นการผุกร่อนของท่อเย็นอยู่เสมอ สาเหตุของการผุกร่อนมีหลายสาเหตุดังนี้

1. ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศบริเวณรอบ ๆ ท่อ เนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยเป็นแบบร้อนชื้น อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (Dew Point Temperature) ค่อนข้างสูง (อุณหภูมิจุดน้ำค้าง คืออุณหภูมิที่ไอน้ำในอากาศอยู่ในสภาวะอิ่มตัว ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้ไอน้ำจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ) ดังนั้นถ้าอุณหภูมิจุดน้ำค้างสูง ความสามารถในการดูดซึมไอน้ำของอากาศจึงน้อย ทำให้ไอน้ำควบแน่นกลายเป็นน้ำได้ง่าย ความชื้นจึงเป็นปัญหาใหญ่ต่อการผุกร่อนของท่อเย็น

.

ความชื้นบริเวณรอบ ๆ ท่อ จะทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพ เนื่องจากเมื่อความร้อนถูกถ่ายเทผ่านช่องว่างอากาศภายในเนื้อฉนวน และถ้าฉนวนมีรอยขีดข่วน ทำให้ความชื้นแทรกอยู่ในโพรงอากาศ ซึ่งเนื่องมาจากค่าการนำความร้อน (k) ของน้ำเท่ากับ 0.6 W/mK เมื่อเปรียบเทียบกับอากาศซึ่งมีค่าการนำความร้อนเพียง 0.026 W/mK ดังนั้นเมื่อมีความชื้นแทรกสู่ผิวท่อได้มากก็จะทำให้ฉนวนป้องกันการถ่ายเทความร้อนได้ลดลง ดังนั้นควรหุ้มฉนวนหนาเพียงพอที่อุณหภูมิผิวด้านนอกของฉนวนไม่ต่ำกว่าอุณหภูมิจุดน้ำค้าง ดังตารางที่ 1 แสดงค่าความหนาของฉนวนท่อเย็นที่เหมาะสม ที่ความชื้นสัมพัทธ์และขนาดท่อต่าง ๆ จะเห็นว่าที่ขนาดท่อเท่ากัน ถ้าความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นความหนาของฉนวนที่เหมาะสมก็จะมากขึ้น

.

.

ตารางที่ 1 ความหนาฉนวนที่เหมาะสมที่สภาวะความชื้นต่าง ๆ

.

หมายเหตุ     

- อุณหภูมิอากาศรอบ ๆ ท่อ 25 C
- อุณหภูมิของไหลในท่อ 5 C
ฉนวนมีค่า k = 0.02 W/mK    
ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของอากาศรอบท่อ (ho) 30 W/m2K (ลมสงบ)

ถ้าความหนาของฉนวนไม่เหมาะสม จะเกิดการควบแน่นของไอน้ำในอากาศเป็นหยดน้ำบริเวณผิวท่อ

.

2. อุณหภูมิของไหลในท่อ ถ้าเป็นท่อเย็นระบบปรับอากาศหรือน้ำเย็นใช้ในกระบวนการผลิต อุณหภูมิน้ำเย็นด้านจ่ายประมาณ 5-6 C ในขณะที่น้ำเย็นด้านกลับมีอุณหภูมิ 12-15 C โดยทั่วไปท่อเย็นด้านจ่ายจะมีปัญหาการผุกร่อนผิวท่อมากกว่าท่อน้ำเย็นกลับ และยิ่งถ้าเป็นท่อสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 C ฉนวนต้องหนาขึ้นเพื่อป้องกันการถ่ายเทความร้อน 

.

3. การหุ้มฉนวนท่อเย็น ฉนวนหุ้มท่อเย็นที่นิยมใช้คือ โฟมยืดหยุ่น (Elastomeric Foam) หรือโฟมยาง เป็นฉนวนเซลล์ปิดมีเซลล์ชิดกันมาก มีค่าการดูดซับความชื้นต่ำ ต้านทานการแทรกซึมความชื้นได้ดี แต่ฉนวนโฟมยืดหยุ่นชำรุดง่าย หากไม่มีการหุ้มผิวฉนวนให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ลับตา เกิดรอยขีดข่วนจาก แมว ก็ทำให้เกิดช่องว่างอากาศ ความชื้นแทรกไปในโพรงอากาศ จึงควรหุ้มแจ็กเกต อะลูมิเนียม ซึ่งถึงแม้ว่ามีค่าการนำความร้อนสูงแต่มันมีค่า Emissivity สูง จึงช่วยลดความชื้นแทรกซึมสัมผัสผิวท่อ 

.

4. ขนาดท่อ ท่อใหญ่ขึ้น ที่ใช้งานในบริเวณเดียวกัน มีความชื้นสัมพัทธ์เท่ากัน ความหนาของฉนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ดังตารางที่ 1 แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ บริเวณข้อต่อ วาล์ว เกจวัดความดัน เกจวัดอุณหภูมิ และท่อขนาดเล็ก ซึ่งหุ้มฉนวนได้ยาก มักจะเป็นต้นเหตุของการผุกร่อนลุกลามไปที่ท่อ 

.

.

เราสามารถจัดการกับภัยเงียบของท่อเย็นได้อย่างไร

.

การผุกร่อนของผิวท่อด้านในส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพและเคมีซึ่งมองไม่เห็น ในขณะที่การผุกร่อนท่อด้านนอกสามารถป้องกันและแก้ไขได้ไม่ยากดังนี้

1. หมั่นตรวจสอบจุดที่เริ่มเกิดการควบแน่น มีหยดน้ำ โดยเน้นบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องเครื่อง ห้องหม้อไอน้ำ ห้องชาร์ป ดาดฟ้าหลังคา ท่อน้ำเย็นด้านจ่าย รอยต่อ วาล์ว

2. หุ้มฉนวนทุกจุด ข้อต่อ ข้องอ วาล์ว เกจ สเตรนเนอร์ และเลือกความหนาฉนวนให้เพียงพอต่อการป้องกันการควบแน่นตามพื้นที่ ๆ ท่อพาดผ่าน เช่นท่อขนาด 3.5 นิ้ว (90 มม) ผ่านบริเวณที่มี RH 70% ควรใช้ฉนวนที่มีค่าk = 0.02 W/mK หนา 0.3 นิ้ว (7 มม) แต่ถ้า RH 80% ควรใช้ฉนวนหนา 0.5 นิ้ว (12มม) เป็นต้น

3. ป้องกันการเกิดสนิม โดยทาสีป้องกันสนิมรอบ ๆ ท่อก่อนที่จะหุ้มฉนวน

4. หุ้มฉนวนด้วยแจ็กเกตโลหะ อลูมิเนียม หรือ พีวีซี อีกชั้น เพื่อป้องกันความชื้นแทรกซึม ป้องกันการขีดข่วน ส่วนบริเวณรอยต่อซึ่งเป็นจุดสำคัญมาก ต้องซีลด้วยซิลิโคนหรือกาวกันน้ำอย่างดี

5. ป้องกันการชำรุดทางกายภาพ โดยการทำทางข้ามหรือสะพานข้ามท่อหุ้มฉนวนเพื่อไม่ให้ใครไปเยียบท่อ

.

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถป้องกันการผุกร่อนอันเป็นภัยเงียบที่คุกคามท่อเย็น และแน่นอนว่า เราใช้พลังงานลดลง ในการผลิตน้ำเย็น

 
**สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบหรือทำซ้ำไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาต
 
  เรื่องในหมวดที่เกี่ยวข้อง
 
 

SynHUB Co-Working Space สายพันธุ์ใหม่


วันที่ : 2016-04-28 13:49:06 ผู้อ่าน : 37
 
 

จับเข่าคุยคลื่นลูกใหม่ในแวดวงธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ปั้น “โซลาร์ ดี” ให้เป็น Simply Green Energy เจาะกลุ่ม Mass มากขึ้น


วันที่ : 2016-04-27 15:33:04 ผู้อ่าน : 203
 
 

Intel แหล่งกำเนิดนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น


วันที่ : 2016-04-27 10:38:55 ผู้อ่าน : 50
 
 

PINN Creative Maker Space


วันที่ : 2016-04-26 11:23:26 ผู้อ่าน : 49
 
 

Thaieasyelec จุดกำเนิดเริ่มต้นจากใจรักสู่ธุรกิจนวัตกรรมเพื่ออนาคต


วันที่ : 2016-04-22 15:49:20 ผู้อ่าน : 86
 
 

เก็บเกี่ยวประโยชน์ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างชาญฉลาด


วันที่ : 2016-04-19 15:00:37 ผู้อ่าน : 78
 
 

เดินทางสู่การใช้คลาวด์อย่างปลอดภัยกับ เทรนด์ ไมโคร


วันที่ : 2016-04-18 13:57:14 ผู้อ่าน : 76
 
 

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยเทรนด์ 2020 IoT ช่วยพลิกโฉมธุรกิจให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ


วันที่ : 2016-04-12 10:01:00 ผู้อ่าน : 135
 
 

การเรียนแบบ STEM Education โดยใช้หุ่นยนต์เป็นฐานการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา


วันที่ : 2016-04-08 14:29:12 ผู้อ่าน : 123
 
 

ดาต้าเซ็นเตอร์หรือศูนย์ข้อมูลกำลังจะล้มหายตายจาก


วันที่ : 2016-04-05 10:37:41 ผู้อ่าน : 104
 
 
 
  เรื่องอื่นที่น่าสนใจในหมวด
 
SynHUB Co-Working Space สายพันธุ์ใหม่
ผู้อ่าน : 37
 
จับเข่าคุยคลื่นลูกใหม่ในแวดวงธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ปั้น “โซลาร์ ดี” ให้เป็น Simply Green Energy เจาะกลุ่ม Mass มากขึ้น
ผู้อ่าน : 203
 
Intel แหล่งกำเนิดนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้อ่าน : 50
 
PINN Creative Maker Space
ผู้อ่าน : 49
 
Thaieasyelec จุดกำเนิดเริ่มต้นจากใจรักสู่ธุรกิจนวัตกรรมเพื่ออนาคต
ผู้อ่าน : 86
 
 
 
 
  เรื่องที่มีคนอ่านสูงสุดในหมวด
 
การคำนวณโหลดไฟฟ้า หัวใจของการออกแบบกำลังไฟฟ้าระบบแรงต่ำของโครงการ
ผู้อ่าน : 28609
 
รอบรู้เรื่องอุตสาหกรรม ตอน จาระบี (Grease)
ผู้อ่าน : 27452
 
เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย (Safety Signs)
ผู้อ่าน : 18585
 
กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)
ผู้อ่าน : 16745
 
แรงดัน ความเร็วและอัตราการไหลกับอุปกรณ์ที่ใช้ของไหลเป็นสารทำงาน
ผู้อ่าน : 16069
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
สารบัญเว็บอุตสาหกรรม
 

อินดัสตรี้ ลิงก์
ข่าว ความรู้ ค้นหาเว็บ สินค้าและบริการ สมัครงาน ตลาดซื้อขาย
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน
พลังงาน
โลจิสติกส์
   
สาระน่ารู้
ถามตอบล่าสุด
ศัพท์อุตสาหกรรม
นิตยสาร
เรื่องน่ารู้วันนี้
   
เว็บอุตสาหกรรม
สารบัญเว็บไทย
เว็บมาใหม่
เว็บยอดนิยม
เพิ่มเว็บไซต์ที่นี่
   
หมวดหมู่ร้านค้า
ร้านค้ายอดนิยม
สินค้าขายดี
สินค้าลดราคา
เปิดร้านค้าใหม่
   
หางาน
ตำแหน่งงาน
ฝากประวัติ
บริษัทหาคน
งานมาใหม่
   
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
ลงประกาศฟรี
ประกาศซื้อขาย
ประกาศแบบพิเศษ
   

thailandindustry.com    
    Copyright © 2010 Thalandindustry.com All rights reserved. free counter statistics