Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ค้นหา | ข่าว | สารบัญเว็บ | ห้องสมุด |
Like facebook
 
หน้าแรกบทความ | ไฟฟ้าเครื่องกล | การบริหารจัดการ | เทคโนโลยี นวัตกรรม | การผลิต | โลจิสติกส์ | พลังงาน สิ่งแวดล้อม
 

 

 
บทความ : Academic  & Mechanical
 
ดูแบบไม่มีภาพประกอบหัวเริ่อง คลิก!
 

ท่อบิดเกลียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ เป็นอุปกรณ์เชิงกลรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง จากข้อมูลสถิติปัญหาจากการใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพบว่าส่วนใหญ่มักเกิดจากความดันตกคร่อม ...
วันที่ : 2011-06-14 12:09:36 ผู้อ่าน : 2186
 
 

การหล่อลื่นเฟือง

ในการใช้งานเฟืองและชุดเฟืองนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือสารหล่อลื่น และสารหล่อลื่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นที่อยู่เคียงคู่กับการทำงานของชุดเฟืองมาโดยตลอด ...
วันที่ : 2011-06-14 10:31:01 ผู้อ่าน : 4511
 
 

ใบพัดลมระบายความร้อนสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

คนทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า จะเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามอเตอร์ไฟฟ้าทำงานอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการทำงานของสเตเตอร์ และโรเตอร์ แต่สำหรับใบพัดลมระบายความร้อนของตัวมอเตอร์แล้ว บางอย่างดูเหมือนเข้าใจผิดอย่างคาดไม่ถึง ...
วันที่ : 2011-06-10 18:01:42 ผู้อ่าน : 4180
 
 

ความก้าวหน้าของของเครื่องส่งสัญญาณการไหลและระดับในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต

ปัจจุบันระบบควบคุมและเครื่องส่งสัญญาณตัวแปรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่อง ก็เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือสมรรถนะในการควบคุมกระบวนการผลิตและยังมีราคาต้นทุนในการจัดซื้อพร้อมกับกา ...
วันที่ : 2011-06-07 12:04:39 ผู้อ่าน : 1703
 
 

การวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุ (ตอนจบ)

การกัดกร่อนแบบหลุมเป็นอันตรายที่สุดเนื่องจากลักษณะการเกิดนั้นยากต่อการคาดเดาซึ่งจะสามารถทำให้วัสดุดังกล่าวเกิดความเสียหายได้โดยไม่คาดคิด ...
วันที่ : 2011-06-03 17:33:24 ผู้อ่าน : 4489
 
 

อัตราความผิดพลาดสำหรับเครื่องมือวัดแบบเครื่องกล

การคำนวณค่าความผิดพลาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกใช้อยู่ในฟังก์ชันนิรภัยจะต้องถูกดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการออกแบบฟังก์ชันนิรภัย ว่ามีค่าความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ที่เลือกใช้เป็นไปตามรายละเอียดที่ถูกกำหนดไว้ใน ...
วันที่ : 2011-06-03 16:43:12 ผู้อ่าน : 1815
 
 

การออกแบบงานไฟฟ้าที่ปลอดภัย (Life Cycle Safety Design)

การออกแบบงานไฟฟ้าที่ปลอดภัยต้องพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นของงานออกแบบ ถึงแม้ว่าการออกแบบงานไฟฟ้าที่ดีจะไม่สามารถกำจัดการกระทำที่ไม่ปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงานได้ทั้งหมด แต่การออกแบบให้มีมาตรการที่ปลอดภัยจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันต ...
วันที่ : 2011-06-01 18:10:26 ผู้อ่าน : 2942
 
 

แบตเตอรี่ของ UPS หัวใจของระบบไฟฟ้าสำรองที่ไม่อาจมองข้าม

แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของ UPS แบตเตอรี่ที่เสียหรือเสื่อมคุณภาพเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ UPS ไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองให้กับโหลดไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อไฟจากการไฟฟ้าฯ ดับลง ...
วันที่ : 2011-05-30 17:40:35 ผู้อ่าน : 3512
 
 

การควบคุมความปลอดภัยของเครื่องทำความร้อน (ตอนจบ)

ฟังก์ชันหลักของระบบบริหารการเผาไหม้คือการยินยอมและตรวจสอบความปลอดภัยในช่วงเริ่มต้นการทำงานและหยุดการทำงานเตาเผา เมื่อมีการตั้งค่าลำดับขั้นตอนและระบบอย่างถูกต้องพร้อมการทดสอบการทำงานแล้ว ระบบ BMS จะทำให้มีลำดับปฏิบัติการที่ปลอดภัยแ ...
วันที่ : 2011-05-23 10:01:37 ผู้อ่าน : 1640
 
 

การควบคุมความปลอดภัยของเครื่องทำความร้อน (ตอนที่ 1)

การควบคุมความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องทำความร้อนหรือ เตาเผา ที่ให้ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยตรง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนากันไปอย่างต่อเนื่องซึ่งมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาและวิวัฒนาการดังกล่าวได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากในช่วงห ...
วันที่ : 2011-05-13 14:32:53 ผู้อ่าน : 2045
 
 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเฟือง

เฟือง เป็นอุปกรณ์ส่งถ่ายกำลัง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะคุณสมบัติต่าง ๆ หลายอย่างของเฟือง ปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเฟือง ความเสียหายที่เกิดกับเฟืองและชุดเฟืองที่เกิดขึ้น หลายครั้ ...
วันที่ : 2011-05-13 12:06:22 ผู้อ่าน : 4670
 
 

การฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรหลังน้ำท่วม

เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม การแก้ไขและฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลังและเครื่องจักรในกระบวนการผลิตจึงมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อทำให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถกลับมาผลิตสินค้าได้ตามเดิม ...
วันที่ : 2011-05-12 09:17:41 ผู้อ่าน : 2483
 
 

มารู้จักวิธีคำนวณขนาดกล่องดึงสาย (Pull Box) กันเถอะ

การคำนวณขนาดของกล่องดึงสายที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนของสายไฟฟ้าเสียหาย โดยมาตรฐาน NEC Code 314.28 ได้กำหนดการดึงสายไว้เป็น 3 ประเภท ...
วันที่ : 2011-05-04 09:08:09 ผู้อ่าน : 4364
 
 

การป้องกันความดันเกินสำหรับ Wellhead Flow Line

เป็นที่ทราบกันดีว่ากระบวนการผลิตก๊าซและน้ำมันนั้นจะมีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ก่อนที่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ต้องการ สิ่งสำคัญในการทำงานของกระบวนการผลิตเหล่านี้ จะเป็นเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากต้องมีการทำงานกับสารติดไฟ ...
วันที่ : 2011-04-28 18:01:28 ผู้อ่าน : 1969
 
 

มิเตอร์ไฟฟ้า หัวใจของความปลอดภัยทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดที่ไม่อาจมองข้าม

คืนหนึ่ง เมื่อช่างไฟฟ้านาย ก เริ่มทำงานที่ตู้สวิตช์เกียร์ในห้องเมนไฟฟ้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เขาคงไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของเขา ...
วันที่ : 2011-04-27 12:05:26 ผู้อ่าน : 2577
 
 

รายละเอียดของเฟืองและวัสดุเฟือง (ตอนจบ)

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเฟืองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจและเรียนรู้ที่มาที่ไปของคำและคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้กับเฟืองและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ...
วันที่ : 2011-04-22 19:10:41 ผู้อ่าน : 30532
 
 

การควบคุมเตาเผาหรือเครื่องทำความร้อน (ตอนจบ)

ในเตาเผาขนาดใหญ่จะมีหลายส่วนครอบคลุมการผ่านไปหลายส่วนและจะให้ความร้อนน้ำมันที่อยู่ภายในท่อขด ในส่วนของการหมุนเวียนความร้อน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ไม่สัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง แต่จะสัมผัสกับก๊าซร้อนที่ผ่านออกไปยังปล่องควัน การกลายเป ...
วันที่ : 2011-04-20 16:28:42 ผู้อ่าน : 2272
 
 

การควบคุมเตาเผาหรือเครื่องทำความร้อน (ตอนที่ 1)

เตาเผาและเครื่องทำความร้อนเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับกำเนิดพลังงานความร้อนก่อนที่จะถูกโอนถ่ายไปยังกระแสการไหลของกระบวนการหรือการป้อนเข้าเตาเผาในลักษณะที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม ...
วันที่ : 2011-04-01 09:42:47 ผู้อ่าน : 2701
 
 

การปลดโหลดเกินแบบปรับเปลี่ยนของระบบส่งสำหรับระบบจำหน่าย

ในช่วงฤดูร้อน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอาจมีการเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าเมื่อเทียบกับช่วงปกติอื่น ๆ เป็นที่แน่ชัดปริมาณโหลดที่เพิ่มเกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็น ที่มีการเปิดใช้งานเพิ่ม หรือเครื่องทำความเย็นต้องทำงานหนักขึ้น ...
วันที่ : 2011-03-30 14:51:11 ผู้อ่าน : 1710
 
 

รายละเอียดของเฟืองและวัสดุเฟือง (ตอนที่ 1)

เฟืองหรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่า “เกียร์ (Gear)” ตามภาษาต้นฉบับนั้นเป็นที่รู้จักและใช้ประโยชน์กันมานานแล้ว โดยเฉพาะยุคปัจจุบัน ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรและกลไกคงจะหลีกหนีการใช้เฟืองไปไม่พ้น ...
วันที่ : 2011-03-23 12:14:33 ผู้อ่าน : 46255
 
 

มาช่วยกันจับผู้ (ก่อการ) ร้ายในปัญหาคุณภาพพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ

ทุกครั้งที่ไฟฟ้าดับโดยไม่บอกไม่กล่าว นอกจากทำให้หงุดหงิดแล้วยังสร้างความเสียหายมากมาย คำถามที่เกิดขึ้นทันทีก็คือใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบ ...
วันที่ : 2011-03-11 14:12:31 ผู้อ่าน : 1714
 
 

การทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า

สายไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ภายในโรงงานจะประกอบด้วยฉนวนไฟฟ้า ทองแดงหรืออะลูมิเนียมซึ่งใช้เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ฉนวนทางไฟฟ้าจะทำงานตรงกันข้ามกับตัวนำไฟฟ้า ทั้งนี้ฉนวนไฟฟ้าจะเป็นตัวต้านทานการไหลของก ...
วันที่ : 2011-03-09 15:36:29 ผู้อ่าน : 13091
 
 

ความสัมพันธ์ของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ส่งผลให้ระบบสายพานทำงานผิดปกติ

ในหลายกรณี ปัญหาการทำงานผิดปกติของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นรอบ ๆ มักจะสัมพันธ์กับการทำงานของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาการทำงานผิดปกติของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวไร้รูปแบบ ...
วันที่ : 2011-03-04 17:03:34 ผู้อ่าน : 1654
 
 

การประยุกต์การตรวจวัดคุณภาพพลังงานไฟฟ้าในการบำรุงรักษา

จากข้อมูลของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในมาตรฐาน NFPA 70B–2006 “Recommended Practice for Electrical Equipment Maintenance” พบว่าครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผิดพร่องทางไฟฟ้า ...
วันที่ : 2011-02-09 11:44:42 ผู้อ่าน : 2597
 
 

การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบ HVDC

โดยปกติการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังสายส่งไฟฟ้า เพื่อการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าไปให้ผู้ใช้ต่อไป จะส่งกำลังไฟฟ้าผ่านแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูง เพราะการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นเรื่องง่าย ...
วันที่ : 2011-01-19 15:02:05 ผู้อ่าน : 10821
 
 

ทำงานด้วยพีแอลซี Allen Bradley (ตอนที่ 1)

PLC เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่มีความสำคัญมากสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ จะเห็นว่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้นจะถูกควบคุมการทำงานด้วย PLC แต่ PLC จะทำงานได้นั้นก็ต้องมีโปรแกรมควบคุม ...
วันที่ : 2011-01-17 12:07:38 ผู้อ่าน : 5467
 
 

ความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก (ตอนที่1)

อุปกรณ์ไฮดรอลิกถูกนำเข้ามาประยุกต์ใช้ในเครื่องจักรเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน โดยอาศัยข้อดีของระบบที่ง่ายในการออกแบบ ใช้งาน และบำรุงรักษาในการทำงานของระบบไฮดรอลิกนั้นมีตั้งแต่ระดับที่ง่าย ไปจนถึงการควบคุมและอุปกรณ์ทำงานที่สลับซับซ้อน ...
วันที่ : 2011-01-10 17:58:03 ผู้อ่าน : 52821
 
 

การตรวจสอบสภาพและความผิดปกติของแบริ่ง (ตอนจบ)

บทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของการตรวจสอบแบริ่งที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเพื่อที่จะหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและแก้ใขในเวลาต่อไป ...
วันที่ : 2010-12-21 16:33:23 ผู้อ่าน : 4917
 
 

การตรวจสอบสภาพและความผิดปกติของแบริ่ง (ตอนที่ 1)

แบริ่งเป็นอุปกรณ์ลดแรงเสียดทานที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลายและถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและส่งผลโดยตรงกับการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องจักร การที่แบริ่งเกิดความผิดปกติหรือชำรุดเสียหายนั้นนอกจ ...
วันที่ : 2010-12-10 16:57:06 ผู้อ่าน : 7129
 
 

ระบบควบคุมการระบายน้ำสำหรับหม้อต้มไอน้ำ (Boiler)

เพื่อลดปริมาณของสารแขวนลอย และตะกอนของแข็งในหม้อต้มไอน้ำ จะต้องมีการปล่อยน้ำออกจากหม้อต้มเป็นช่วง ๆ เรียกว่าการ “Blowdown” ทั้งนี้เพราะการสะสมอย่างหนาแน่นของตะกอนของแข็งจะทำให้กระบวนการผลิตไอน้ำเกิดการขาดช่วง และยังก่อให้เกิดความเ ...
วันที่ : 2010-12-07 18:31:38 ผู้อ่าน : 6193
 
 

มารู้จักพื้นฐานของวงจรควบคุมมอเตอร์กันเถอะ

วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าอีกสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญในการใช้งานและบำรุงรักษามอเตอร์ ความเข้าใจในภาษา Ladder Diagram และ Ladder Logic จึงมีความสำคัญในการทำงานอัตโนมัติของมอเตอร์ ...
วันที่ : 2010-12-03 16:30:10 ผู้อ่าน : 12942
 
 

การปรับเทียบเครื่องมือวัดการไหล (Calibration of Flow Meters)

การปรับเทียบสามารถถูกแสดงได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเปรียบเทียบของการวัดจากเครื่องมือวัดระหว่างค่าที่ยอมรับได้ แต่ไม่ได้ถูกกำหนดความถูกต้อง กับมาตรฐานการวัดที่ทราบค่าความถูกต้อง การใช้งานเครื่องมือวัดที่ไม่ได้ถูกปรับเทียบมีความเสี่ยง ...
วันที่ : 2010-12-01 19:04:33 ผู้อ่าน : 6900
 
 

การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

เพื่อให้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ดี เราจำเป็นต้องจัดให้เกิดการไหลของของไหลเข้าสู่ทั้งที่ปากทางเข้าท่อดูดและในท่อดูดอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้เพราะเครื่องสูบน้ำเมื่อเดินเครื่องจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการไหลเข้าสู่ใบพัดเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบซ ...
วันที่ : 2010-11-25 17:24:34 ผู้อ่าน : 6998
 
 

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (ตอนที่ 1)

อุปสรรคที่สำคัญในการนำเอาระบบการจัดการมาตรฐาน ISO ต่าง ๆ ไปปฏิบัติคือความเข้าใจในเนื้อหาสาระข้อกำหนดของมาตรฐานเหล่านั้น และการหาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กร ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และมีต้นทุนที่สูงจากการลองผิดลองถูก บางครั้งค ...
วันที่ : 2010-11-18 17:01:39 ผู้อ่าน : 4877
 
 

ข้อควรรู้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องกลสำหรับประเทศในตะวันออกลาง

ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงระดับ 50–60 ดอลลาร์สหรัฐ สูงจนกระเป๋าสตางค์แฟบและฉีกแล้ว นักวิเคราะห์บางท่านยังบอกให้กลัวขึ้นสมองไปอีกว่าจะได้เห็นราคาที่ 100 เหรียญอเมริกา แค่นี้เราคงบอกได้ว่าประเทศใดจะมีเงินส่วนเกิน (Surplus) ม ...
วันที่ : 2010-11-16 18:33:42 ผู้อ่าน : 3702
 
 

ระบบสถานีย่อยอัตโนมัติ (Substation Automation System)

ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ามีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม อันเนื่องจากเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียความสามารถและโอกาสในการผลิตรวมทั้งเครื่องจักรราคาสูงอาจชำรุดได้ ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ที่ ...
วันที่ : 2010-11-11 09:28:33 ผู้อ่าน : 7825
 
 

คุณภาพไฟฟ้าของอุตสาหกรรมหลอมเหล็กและรีดเหล็ก (ตอนที่ 2)

บทความนี้จะกล่าวถึงกรณีศึกษาการแก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแห่งหนึ่งโดยประกอบกิจการอุตสาหกรรมรีดเหล็กแผ่นเย็น เป็นบริษัทที่มีอุปกรณ์ในไลน์การผลิตต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันมากกว่าบริษัทอื่น ๆ ปัญหาที่บริษัทได้ ...
วันที่ : 2010-11-03 17:50:15 ผู้อ่าน : 3434
 
 

การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์พัดลมระบายอากาศขณะใช้งานเพื่อการซ่อมบำรุงตามสภาพ

การวัดประสิทธิภาพของมอเตอร์ทั่วไปเพื่อการประเมินสมรรถนะขณะใช้งานของมอเตอร์นั้นมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในด้านการซ่อมบำรุงและเพื่อการประหยัดพลังงาน ในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นมีมอเตอร์ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในตัวรถไฟฟ้าและระบบสนับสน ...
วันที่ : 2010-10-27 12:12:06 ผู้อ่าน : 5269
 
 

การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับ PLC ผ่านพอร์ต RS-232C ด้วยโปรแกรม Visual Basic

บทความนี้จะนำเสนอการส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง PLC กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Host Link ผ่านพอร์ตอนุกรมภายในมาตรฐาน RS-232C ด้วยการเขียนโปรแกรมบน Visual Basic โดยได้ยกตัวอย่างเครื่อง PLC ของ OMRON รุ่น CPM1 ซึ่งในการส่งข้อมูลระหว่างเคร ...
วันที่ : 2010-10-20 17:25:19 ผู้อ่าน : 16980
 
 

เทคนิคการเลือกเครื่องป้องกันไฟกระโชกทางด้านระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร (ตอนที่ 1)

การออกแบบระบบงานในปัจจุบัน เครื่องป้องกันไฟกระโชกนับได้ว่าขาดไม่ได้อีกแล้ว หากระบบงานนั้น ๆ มีส่วนงานที่ประกอบขึ้นด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเครื่องป้องกันไฟกระโชกเองก็สามารถแบ่งออกได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อรองร ...
วันที่ : 2010-10-18 18:08:28 ผู้อ่าน : 6727
 
 

คุณภาพไฟฟ้าของอุตสาหกรรมหลอมเหล็กและรีดเหล็ก ตอนที่ 1

ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะที่ส่งผลกระทบต่อขบวนการผลิตรีดเหล็ก ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ (Voltage Sag, Voltage Dip) ปัญหาฮาร์มอนิก (Harmonic) และปัญหาแรงดันกระเพื่อม (Fluctuation) เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการ ...
วันที่ : 2010-10-12 14:54:01 ผู้อ่าน : 4127
 
 

การวิเคราะห์ความเสียหายของแพ็กกิ้งและซีล (ตอนที่1)

ค่าใช้จ่ายสำหรับไฮดรอลิกซีลและแพ็กกิ้งนั้นถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มาก แต่เป็นสิ่งที่จำเป็น และแม้ว่าเมื่อเทียบกับราคาของชุดไฮดรอลิกอื่น ๆ ราคาซีลและแพ็กกิ้งนั้นจะไม่แพง แต่เวลาที่เสียไปเนื่องจากความเสียหายของซีลและแพ็กกิ้งนั้นมา ...
วันที่ : 2010-10-08 11:59:05 ผู้อ่าน : 9892
 
 

การออกแบบระบบน้ำหมุนเวียน (Reclaim Water)

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่ต้องมีการบริหารและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค ดังนั้นการบริหารทรัพยากรน้ำต้องมีการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาว ที่ต้องการความร่วมมือและค ...
วันที่ : 2010-10-05 16:37:59 ผู้อ่าน : 11749
 
 

หลักการป้องกันกระแสเกินสำหรับคาปาซิเตอร์แบงก์ในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบจำหน่าย

การเชื่อมต่อคาปาซิเตอร์แบงก์ เข้าระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบจำหน่าย จัดได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ การติดตั้งคาปาซิเตอร์แบงก์เข้ากับระบบจะช่วยส่งเสริมให้ระบบไฟฟ้ามีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่ก ...
วันที่ : 2010-09-28 18:12:48 ผู้อ่าน : 8864
 
 

มอเตอร์ไฟฟ้ากับการประหยัดพลังงาน

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ความเข้าใจในส่วนประกอบต่าง ๆ ของมอเตอร์และการทำงานของชิ้นส่วนเหล่านั้นจะทำให้เข้าใจว่าพลังงานสูญเสียในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะลดความสูญ ...
วันที่ : 2010-08-19 17:42:53 ผู้อ่าน : 12982
 
 

การวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุ (ตอนที่ 3)

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัสดุที่มีสาเหตุมาจากการล้าตัว (Fatigue Failure) การอ่อนตัว (Ductile Failure) ความเสียหายเนื่องจากการสึกหรอ (Wear Failures) ประเภทต่าง ๆ ความเสียหายจากการเกิดโพรงไอ (Cavitations Failure) ถ้ ...
วันที่ : 2010-08-10 18:17:16 ผู้อ่าน : 7238
 
 

การดูแลรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ที่ใช้งานกลางแจ้ง

การใช้งานมอเตอร์กลางแจ้ง ได้แก่ มอเตอร์ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร, มอเตอร์ควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำ มอเตอร์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบมอเตอร์ในงานวิจัยที่ต้องเก็บข้อมูลต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย เป็นต้น มอเตอร์ไฟฟ้าใน ...
วันที่ : 2010-08-10 14:02:29 ผู้อ่าน : 7194
 
 

ทำไมต้องตรวจสอบสภาพน้ำมัน (ตอนที่ 1)

สิ่งเจือปนและสภาพน้ำมันที่ใช้งานกับเครื่องจักร เป็นตัวที่สะท้อนสภาพความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรนั้น ๆ อนุภาคของสิ่งที่สึกหรอจะปะปนอยู่กับน้ำมันที่ใช้กับเครื่องจักรนั้น ๆ การตรวจสอบสภาพน้ำมันที่ใช้กับเครื่องจักร ...
วันที่ : 2010-08-03 17:59:22 ผู้อ่าน : 4611
 
 

เลือกใช้ทรานสมิตเตอร์ความดันให้ตรงกับการใช้งาน

ข้อพิจารณาในการเลือกเอาทรานสมิตเตอร์ความดันมาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องนั้น นำมาซึ่งข้อได้เปรียบมากมายในเรื่องของย่านความดันที่ใช้งาน แต่ทั้งนี้คุณจะต้องไม่ลืมคิดถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ รวมถึงต้องพิจารณาในเรื่องขอ ...
วันที่ : 2010-07-29 16:19:08 ผู้อ่าน : 4482
 
 

รายละเอียดและการเลือกใช้งานโอริง (ตอนจบ)

ในการติดตั้งโอริงที่ใช้งานแบบต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นมีความแตกต่างกันในรายละเอียดและค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ใช้งานให้ได้ดีที่สุด ณ จุดที่ติดตั้งจุดนั้น ซึ่งในรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปนี้จะเป็นแนวทางให้เราไ ...
วันที่ : 2010-07-27 16:11:42 ผู้อ่าน : 14371
 
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>(7)

ทั้งหมด 301 เรื่อง หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7 หน้า
 
 
  เรื่องอื่นที่น่าสนใจในหมวด
 
SynHUB Co-Working Space สายพันธุ์ใหม่
ผู้อ่าน : 46
 
จับเข่าคุยคลื่นลูกใหม่ในแวดวงธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ปั้น “โซลาร์ ดี” ให้เป็น Simply Green Energy เจาะกลุ่ม Mass มากขึ้น
ผู้อ่าน : 232
 
Intel แหล่งกำเนิดนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้อ่าน : 62
 
PINN Creative Maker Space
ผู้อ่าน : 69
 
Thaieasyelec จุดกำเนิดเริ่มต้นจากใจรักสู่ธุรกิจนวัตกรรมเพื่ออนาคต
ผู้อ่าน : 103
 
 
 
 
  เรื่องที่มีคนอ่านสูงสุดในหมวด
 
การคำนวณโหลดไฟฟ้า หัวใจของการออกแบบกำลังไฟฟ้าระบบแรงต่ำของโครงการ
ผู้อ่าน : 28673
 
รอบรู้เรื่องอุตสาหกรรม ตอน จาระบี (Grease)
ผู้อ่าน : 27481
 
เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย (Safety Signs)
ผู้อ่าน : 18615
 
กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)
ผู้อ่าน : 16756
 
แรงดัน ความเร็วและอัตราการไหลกับอุปกรณ์ที่ใช้ของไหลเป็นสารทำงาน
ผู้อ่าน : 16080
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 
 
สารบัญเว็บอุตสาหกรรม
 

อินดัสตรี้ ลิงก์
ข่าว ความรู้ ค้นหาเว็บ สินค้าและบริการ สมัครงาน ตลาดซื้อขาย
อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ
การค้าการลงทุน
พลังงาน
โลจิสติกส์
   
สาระน่ารู้
ถามตอบล่าสุด
ศัพท์อุตสาหกรรม
นิตยสาร
เรื่องน่ารู้วันนี้
   
เว็บอุตสาหกรรม
สารบัญเว็บไทย
เว็บมาใหม่
เว็บยอดนิยม
เพิ่มเว็บไซต์ที่นี่
   
หมวดหมู่ร้านค้า
ร้านค้ายอดนิยม
สินค้าขายดี
สินค้าลดราคา
เปิดร้านค้าใหม่
   
หางาน
ตำแหน่งงาน
ฝากประวัติ
บริษัทหาคน
งานมาใหม่
   
ค้นหาสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
ลงประกาศฟรี
ประกาศซื้อขาย
ประกาศแบบพิเศษ
   

thailandindustry.com    
    Copyright © 2010 Thalandindustry.com All rights reserved. free counter statistics